Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej na rok 2018

W dniu 29 stycznia 2018 r. został rozstrzygnięty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego w zakresie  ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej na rok 2018. Na realizację w/w zadania dotację otrzyma Caritas Diecezji Opolskiej 45-010 Opole ul. Szpitalna 5a  w wysokości 152.300,00 zł.

Cały tekst w wersji pdf: PDFogloszenie-o-wynikach-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-z-zakresu-ochrony-i-promocji-zdrowia-orza.pdf

Wersja XML