Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na 2018 r.

W dniu 29 stycznia 2018 r. został rozstrzygnięty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego pod nazwą „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Murów w 2018 roku”. Na realizację w/w zadania dotację otrzyma Gminne  Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Murowie w wysokości 104.000,00 zł.

Cały tekst  w wersji pdf: PDFogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert w na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizyc.pdf

Wersja XML