Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zebranie sprawozdawcze DFK

Sprawozdania zostały jednogłośnie zaakceptowane przez zebranych członków koła. Zarząd jednogłośnie otrzymał absolutorium za działalność za 2017r. W trakcie trwania zebrania, w którym uczestniczył przewodniczący Gminnego Zarządu Pan Rudolf Lawa odbyła się konwencja wyborcza koła Mniejszości Niemieckiej w Grabczoku. Podczas konwencji, której zadaniem było zaproponowanie kandydatów MN z Grabczoka na funkcję wójta gminy, radnej/radnego gminy i powiatu nie została wyłoniona żadna kandydatura. W powyższej sprawie w najbliższym czasie zostanie zwołane kolejne zebranie.

Wersja XML