Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kurs komputerowy w Grabczoku

Kurs komputerowy w Grabczoku

Od 28.02 do 30.05.2018 w świetlicy wiejskiej w Grabczoku trwał kurs komputerowy w ramach projektu „Przepis na sukces – szkolenia komputerowe” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego 2014-2020. Projekt realizowany jest przez CTS CUSTOMIZED TRAINING SOLUTIONS Sp. z o.o. (Al. Jana Pawła II 25; 00-854 Warszawa). Zajęcia prowadził trener Kamil Górak z Wrocławia, który specjalizuje się w szkoleniu seniorów i osób wykluczonych cyfrowo.

Kurs komputerowy realizowany na poziomie A zgodnie z Europejską Ramą Kompetencji DIGCOMP, łącznie 128 godzin dydaktycznych oraz egzamin zewnętrzny ECCC na poziomie A -podstawowym, umożliwiający uzyskanie certyfikatu, potwierdzającego zdobycie poziomu A kompetencji cyfrowych w zakresie: przetwarzania i korzystania z informacji, komunikacji cyfrowej, tworzenia i edytowania treści cyfrowych, bezpieczeństwa cyfrowego, rozwiązywania i identyfikacji problemów w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych.     

Kursanci bardzo dobrze poradzili sobie z egzaminem wewnętrznym, a teraz czekają na oficjalne wyniki i certyfikaty od ECCC niezależnej organizacji potwierdzającej kompetencje cyfrowe. Z relacji po egzaminie można ustalić, że również i te wyniki będą bardzo dobre.

 

 

Tekst - Kamil Górak trener kursu

Fotorelacja – Klaudia Gustaw

Wersja XML