Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PROW 2014 - 2020

 • Dofinansowanie na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” PROW 2014-2020

  Brak opisu obrazka
  Gmina Murów pozyskała dofinansowanie na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 (dalej: PROW 2014-2020) na realizację operacji pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową studni rezerwowej na stacji uzdatniania wody w Starych Budkowicach oraz przebudową oczyszczalni ścieków w Murowie”. W ramach operacji rozbudowana zostanie m.in. sieć kanalizacji sanitarnej w Starych Budkowicach – sieć budowana będzie na ulicach: Ogrodowej, Młyńskiej i Oleskiej.    
  Data publikacji: 05-08-2020 09:16
 • Projekt pn. "Przyrodą zachwyca, zabytkami kusi, każdy Gminę Murów odwiedzić musi" PROW 2014-2020

  Brak opisu obrazka Celem projektu pn.„Przyrodą zachwyca, zabytkami kusi, każdy Gminę Murów odwiedzić musi” jest promocja obszaru poprzez wydanie profesjonalnego folderu promocyjnego wraz z pakietem materiałów promujących atrakcje turystyczne gminy Murów, a zarazem obszaru LGD  
  Data publikacji: 24-07-2018 12:09
Wersja XML