Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obchody Dnia Krajobrazu w gminie Murów - relacja

Wspólnie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Opolu, Uniwersytetem Opolskim, Parafią Najświętszego Serca Pana Jezusa (dalej: NSPJ) w Zagwiździu obchodziliśmy 19 października Dzień Krajobrazu na Opolszczyźnie. W ramach obchodów zorganizowany został spacer krajobrazowy dla mieszkańców Opolszczyzny zainteresowanych poszerzeniem wiedzy o krajobrazie, zasadach i sposobach jego ochrony. Trasa spaceru poprowadzona została ścieżką dydaktyczną o nazwie "Między Murowem a Zagwiździem". Ponadto w ramach programu wygłoszone zostały trzy prelekcje. Uczestnicy obchodów zapoznani zostali z walorami krajobrazowymi Zagwiździa, jego historią oraz wzorcowo przeprowadzoną renowacją zabytkowego obiektu kościoła parafialnego w Zagwiździu.

Spacer ścieżką dydaktyczną został poprowadzony przez Dominika Łęgowskiego - Głównego specjlisty ds. ochrony przyrody Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Po spacerze wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do sali biesiadnej kompleksu zabytkowej Huty Żelaza na ciepłą zupę, kawę, herbatą i zagwiździańskie drożdżóweczki. Po ciepłym i pożywnym posiłku przystąpiono do dalszej części merytorycznej obchodów.  Prelekcję dot. zasobów krajobrazu w kontekście ekonomicznym wygłosił dr Krzysztof Badora (Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi Wydziału Przyrodniczo Technicznego Uniwersytetu Opolskiego), natomiast o przemysłowej historii Zagwiździa, dawnego Friedrichsthal opowiedział uczestnikom obchodów Wójt Gminy Murów - Andrzej Puławski. Po zakończeniu prelekcji w kompleksie zabytkowej Huty Żelaza, goście w drodze do wyremontowanego kościoła Parafii NSPJ zwiedzili przyparafialny ogród botaniczny. Ksiądz Proboszcz Alfred Skrzypczyk opowiedział przybyłym gościom o długoletnich, niezwykle żmudnych pracach renowacyjnych przeprowadzonych w kościele parafialnym. Dziś wnętrze świątyni w Zagwiździu zapiera dech w piersiach swoją odważną, przywróconą pierwotną kolorystyką i wysokim kunsztem wykonanych prac renowacyjnych.   

Do wspólnej organizacji obchodów Dnia Krajobrazu na Opolszczyźnie przyłączyła się ponadto Państwowa Straż Łowiecka, która czuwała nad bezpiecznym przebiegiem spotkania. Na wszystkich uczestników obchodów czekały materiały promocyjne gminy Murów, w podziękowaniu natomiast za wspólną organizację spotkania Wójt Gminy Murów przekazał na ręce pani Alicji Majewskiej, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony środowiska w Opolu, pana Janusza Sowy - Komendanta Państwowej Straży Łowieckiej oraz prelegenta dnia - panu Krzysztofie Badorze,  pamiątkowego, symbolicznego borsuczka. 

Tekst i fotorelacja: Maria Kania, stanowisko ds. funduszy zewnętrznych i promocji UG w Murowie

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML