Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I Gminny Turniej Wiedzy Historycznej - relacja

W ślad za ideą upowszechniania wiedzy na temat lokalnego dziedzictwa kulturowego - materialnego i niematerialnego, w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa gmina Murów zorganizowała 9 września 2018 r. w kompleksie zabytkowej Huty Żelaza I Gminny Konkurs Wiedzy Historycznej. Regulamin konkursu przewidywał rywalizację zespołów sołeckich, co faktycznie miało miejsce, bowiem do wspólnej gry przystąpiły zespoły mieszkańców z sześciu sołectw - Murowa, Starych Budkowic, Kał, Nowych Budkowic, Bukowo i Zagwiździa.

I Gminny Konkurs Wiedzy Historycznej składał się zarówno z części teoretycznej, jak i praktycznej, uczestnicy musieli wykazać się obszerną wiedzą historyczną, aby uzyskać najwyższą liczbę punktów. Przewidziano również zabawy o charakterze humorystycznym, jak np. szukanie monet Fryderyka w piachu. Najlepszy wynik otrzymali mieszkańcy sołectwa Bukowo, drugie miejsce otrzymało sołectwo Kały, za nimi - Nowe Budkowice na trzecim miejscu, czwarte miejsce dla Zagwiździa, piąte - Stare Budkowice oraz szóste miejsce dla sołectwa Murów.

Gminny Konkurs Wiedzy Historycznej można zaliczyć do ciekawych imprez o charakterze popularyzacyjnym i integrującym społeczności lokalne. Z tego też powodu konkurs będzie kontynuowany. Zapraszamy już teraz do udziału w 2019 r.

Dodatkową atrakcją dla odwiedzających w niedzielne popołudnie zabytkową hutę w Zagwiździu był występ amatorskiego kabaretu "Amatory". W tegorocznym występie członkowie kabaretu przedstawili swoją wersję założenia wsi Zagwiździe, historycznego Friedrichsthal. Sądząc po gromkich brawach, słuchaczom bardzo się spodobał występ pn. "Legenda o powstaniu Zagwiździa".

Zapraszamy zatem do fotorelacji:
 

 

 

 

Wersja XML