Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Sołectwo nowych możliwości" - kilka słów o inicjatywie obywatelskiej

Trwa zbiórka podpisów na rzecz inicjatywy ustawodawczej pn. „Sołectwo nowych możliwości”. Celem inicjatywy jest ustrojowe wzmocnienie sołectwa, sołtysa i współpracujących z nim rad sołeckich. Podpisy można składać do połowy listopada. Inicjatywa ma szansę stać się obywatelskim projektem ustawodawczym, jeśli w tym czasie zyska 100 000 podpisów. Zachęcamy do lektury wywiadu z sołtysem Wiązownicy Kolonii pt. "Sołtysowi ust kneblować nie wolno".

Z wywiadu z Jackiem Piwowarskim, sołtysem Wiązownicy Kolonii możemy wywnioskować, jak proponowane zmiany w ustawie o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw

obywatelski projekt ustawodawczy zawiera kilka istotnych informacji, co    

Wersja XML