Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Naturalnie różnorodna Aglomeracja Opolska

Aglomeracja Opolska przygotowała aplikację edukacyjną pn. "Naturalnie Różnorodna Aglomeracja Opolska", którą można bezpłatnie pobrać. Aplikacja została zrealizowana w ramach projektu: RPOP.05.01.00-16-0003/16 „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne” – umowa RPOP.05.01.00-16-0003/16-00 z dnia 08.08.2017 r. Więcej informacji w dalszej części tekstu.

Naturalnie różnorodna Aglomeracja Opolska - aplikacja dla dzieci od 5 lat. Aplikacja zawiera zestaw gier na 3 poziomach w ramach projektu "Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno-informacyjne", który otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Aplikacja ma na celu wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych Aglomeracji Opolskiej i ochronę jej różnorodności biologicznej, przede wszystkim poprzez podnoszenie świadomości mieszkańców.

Aplikacja w systemie Android: kliknij tutaj.
Aplikacja w systemie iOS: kliknij tutaj.

Zachęcamy do eksploracji ciekawych pod względem przyrodniczym zakątków Aglomeracji Opolskiej.

Wersja XML