Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

Wójt Gminy Murów Zarządzeniem Nr Or 0050.66.2018 z dnia 27.12.2018 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2019. Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu w kopercie z napisem „Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu” w terminie 21 dni od daty ogłoszenia konkursu.

Zamieszczamy treść zarządzenia w formacie pdf do pobrania:

PDFZarządzenie NR Or 0050.66.2018 Wójta Gminy Murów z dnia 27 grudnia 2018 r. w spr ogłoszenia otwartego konkurs.pdf

Wersja XML