Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Mistrz recyklingu 2018/2019 - konkurs dla szkół podstawowych

Zapraszamy uczniów klas 3-4 oraz 5-7 szkół podstawowych, kół ekologicznych i grup świetlicowych do udziału w V edycji konkursu ekologicznego pt. "Mistrz recyklingu Maks porządkuje odpady". Konkurs organizowany jest w całej Polsce i ma na celu kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych zmierzających do selektywnej zbiórki, odzysku i recyklingu odpadów ze szczególnym uwzględnieniem odpadów opakowaniowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Termin zgłoszeń mija 30 stycznia 2019 r.

Kontakt do koordynatora konkursu: Agnieszka Oleszkiewicz
Organizator konkursu: Fundacja Chlorofil, chlorofil@chlorofil.com.pl,  tel.kom 608 633 593,

Warunkiem zgłoszenia uczniów danej klasy do projektu jest wypełnienie przez Nauczyciela-promotora zespołu, karty zgłoszenia w konkursie. Karty zgłoszenia dostępne są do pobrania pod adresem (kliknij tutaj). Wypełnioną kartę zgłoszenia należy wysłać e-mailem na adres: chlorofil@chlorofil.com.pl podając swój e-mail oraz nr tel. komórkowego/kontaktowego.
Zgłoszony ekozespół liczy co najmniej dwóch uczniów.


W konkursie zostaną przyznane nagrody za zajęcie I, II i III miejsca.
a) za zajęcie I miejsca  wycieczka  do  jednego  z  polskich  parków narodowych,
b) za zajęcie II miejsca: wizyta studialna do instalacji odzysku/recyklingu
c) za zajęcie III miejsca: wizyta studialna do instalacji odzysku/recyklingu


Więcej na stronie: www.chlorofil.com.pl
 

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka 

Wersja XML