Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej na rok 2019

W dniu 28 stycznia 2019 r. został rozstrzygnięty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej na rok 2019. Na realizację w/w zadania dotację otrzyma Caritas Diecezji Opolskiej 45-010 Opole ul. Szpitalna 5a  w wysokości 155.000,00 zł.

Zadanie obejmuje pielęgnację osób chorych, niepełnosprawnych, starszych i samotnych w środowisku domowym, opiekę domową nad osobami przewlekle i obłożnie chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi i starszymi w miejscu ich zamieszkania, prowadzenie poradnictwa medycznego, profilaktyki i promocji zdrowia, świadczenie czynności pielęgnacyjnych i medycznych w środowisku domowym oraz rehabilitację leczniczą dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych zamieszkałych na terenie Gminy Murów wraz z zapewnieniem dostępu do sprzętu rehabilitacyjnego.

Cały tekst w wersji pdf: PDFogłoszenie o wynikach otwartego konkursu_ochrona_i_promocja_zdrowia_oraz_pomocy_społecznej.pdf

 

 

 

 

 

Wersja XML