Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na rok 2019

W dniu 28 stycznia 2019 r. został rozstrzygnięty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Murów w 2019 roku. Na realizację w/w zadania dotację otrzyma Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Murowie w wysokości 105.000,00 zł.

Tytuł zadania: organizowanie zawodów i rozgrywek piłki nożnej, drużyn z Gminy Murów, rozwijanie różnych form współzawodnictwa sportowego, organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych integrujących środowisko lokalne, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu.

Cały tekst w wersji pdf: PDFogloszenie o wynikach otwartego konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu.pdf

Wersja XML