Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Biuletyn Witryny Wiejskiej

Witryna Wiejska, portal dla społeczności lokalnych na terenach wiejskich poleca w tym miesiącu artykuły dotyczące zakładania kół gospodyń wiejskich i smogu na terenach wiejskich. Godne polecenia jest seminarium dra hab. Przemysława Śleszyńskiego o problematyce chaosu przestrzennego w Polsce.

Według słów dra hab. Przemysława Śleszyńskiego, im mniej zwarta zabudowa, tym większe są koszty związane z podłączeniem domów do instalacji wodno-kanalizacyjnej czy wybudowaniem dróg dojazdowych. Utrzymanie obecnego stanu grozi pogłębianiem się kryzysu, w tym destabilizacją finansów publicznych i bankructwem gmin. Postulowanym panaceum na chaos przestrzenny jest tworzenie planów miejscowych dla „całości funkcjonalnych” (najlepiej całych gmin), nieprzeznaczanie pod zabudowę mieszkaniową większej ilości terenów niż prognozowana (+ 20-30 proc. zapasu) oraz przywrócenie standardów urbanistycznych dotyczących odległości od zabudowy, szkół czy przystanków. W przeciwny razie inwestor powinien ponosić koszty budowy i utrzymania mediów.

Źródło: Witryna Wiejska
Link do Witryny Wiejskiej: kliknij tutaj.
Brak opisu obrazka

Wersja XML