Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zabytek zadbany 2012

Ocenie Jury konkursowego, w skład którego wchodzą wybitni naukowcy, konserwatorzy zabytków, podlegają jakość i zakres prac konserwatorskich, restauratorskich lub budowlanych, a także wykonane rewitalizacje zabytków architektury. Konkurs promuje właściwe użytkowanie zabytkowych obiektów, ochronę „substancji zabytkowej” podczas wykonywanych remontów, utrzymanie estetycznego wyglądu budowli oraz ich otoczenia, które nierzadko również wpisane jest do rejestru zabytków.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Kategoria specjalna: architektura przemysłowa i dziedzictwo techniki
1. Dawna fabryka papieru, później szatnia-łaźnia, ob. budynek biurowy gazowni w Poznaniu, woj. wielkopolskie
2. Dworzec kolejowy w Przemyślu, woj. podkarpackie
3. Mała młotownia w zespole obiektów zabytkowych Huty Żelaza w Zagwiździu, woj. opolskie
4. Most wiszący na rzece Mała Panew w Ozimku, woj. opolskie - laureat konkursu.
 
Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka„Zabytek Zadbany” jest corocznym konkursem ogłaszanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nadzór nad konkursem sprawuje Generalny Konserwator Zabytków. Od 2011 roku podmiotem realizującym procedurę konkursową jest Narodowy Instytut Dziedzictwa. Konkurs skierowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Jego celem jest promocja opieki nad zabytkami i upowszechnianie najlepszych wzorów właściwego utrzymania i zagospodarowania obiektów. Charakter edukacyjny konkursu polega na popularyzacji wiedzy dotyczącej właściwego postępowania z zabytkami architektury podczas ich użytkowania oraz w trakcie przeprowadzanych remontów.


Wersja XML