Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualizacja regulaminu tegorocznego WBPoPB

Szanowni Biegacze tegorocznego, czyli już VIII Wojewódzkiego Biegu Przełajowym o Puchar Borsuka, zaktualizowaliśmy dla Was regulamin biegu. Zmiany dotyczą głównie nagród przyznawanych we wszystkich kategoriach biegu z wyjątkiem biegu głównego (nagrody pozostają tutaj bez zmian). Wszystkie zmiany zaznaczyliśmy w regulaminie widocznym kolorem czerwonym.

Ponadto informujemy, iż biegacze z rocznika 2004 mogą dzięki aktualizacji regulaminu, wziąć udział w biegu głównym, bądź amatorskim. W tym celu zamieszczamy odrębną zgodę rodziców/opiekunów prawnych, którą należy najpóźniej złożyć w biurze zawodów w dniu biegu, czyli 07.09.2019 r. w godz. od 09:00 do 10:00.

Oto zaktualizowany regulamin:
PDFAktualizacja_regulamin_WBPoPB_Gmina_Murów_2019.pdf

Formularz zgody rodziców/opiekunów prawnych dla uczestników biegu z rocznika 2004:
PDFZgoda_rodziców_rocznik_2004_WBPoPB_Gmina_Murów_2019.pdf
DOCZgoda_rodziców_rocznik_2004_WBPoPB_Gmina_Murów_2019.doc

Plakat tegorocznego biegu:
Brak opisu obrazka


 

 

 

 

VIII Wojewódzki Bieg Przełajowy o Puchar Borsuka jest realizowany w ramach projektu pn.: „Inwentaryzacja przyrodnicza parku w Gierałcicach, ochrona in situ w zabytkowym parku w Pokoju oraz działania edukacyjno promocyjne" wraz z zadaniem nr 7 Gminy Murów pt.: „Organizacja kampanii promujących gatunek Meles meles z Czerwoną Listą Gatunków Zagrożonych – The IUCN Red List of Threatened Species na terenie Województwa Opolskiego” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 5.1 - ochrona różnorodności biologicznej współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Brak opisu obrazka


 

Wersja XML