Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiany to szanse

W ramach projektu zorganizowany zostanie następujący cykl szkoleniowy:

*Doradztwo zawodowe (8h)
*Warsztaty z technik aktywnego poszukiwania pracy (24h)
*Szkolenia zawodowe do wyboru (120h):
- profesjonalny sprzedawca
- profesjonalny kucharz małej gastronomii
 
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na stronie internetowej www.zmianytoszanse.pl.
Wersja XML