Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe

PDFZaproszenie osób reprezentujących organizacje do komisji w 2020 r.pdf

DOCFormularz zgloszeniowy kandydata na członka komisji.doc

Wersja XML