Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłaszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie gminy Murów

PDFOgłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznegoz zkaresu pomocy społecznej pt. Konkursofert - usługi opiekuńcze na 2020 r..pdf (83,16KB)

Wersja XML