Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualności 2020

 • XXV Konkurs Fotograficzny Zabytkowa architektura wsi opolskiej 2020

  Brak opisu obrazka
  Jak co roku, Muzeum Wsi Opolskiej zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pn. “Zabytkowa architektura wsi opolskiej”. Tegoroczna edycja rozpoczęła się 3 sierpnia i potrwa do 30 września. Tematyka konkursu obejmuje zabytkową architekturę z obszarów wiejskich Opolszczyzny; wpisują się tu zarówno obiekty drewniane, małej architektury, budowli poprzemysłowych czy przypałacowych, oraz inne elementy krajobrazu wiejskiego, mające architektoniczny kontekst. Nadesłane prace oceni powołana komisja, a na nagrodzonych i wyróżnionych czekają nagrody. Z wybranych fotografii powstanie kalendarz na 2021 rok. Gorąco zachęcamy do udziału!
  Data publikacji: 12-08-2020 08:42
 • Konkurs na Najlepszą Dobrą Praktykę

  Brak opisu obrazka
  Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska realizuje projekt pn. „Postawy przedsiębiorcze i kreatywne u młodych ludzi poprzez dynamizację kompetencji, metod nauczania i ekosystemu przedsiębiorczości” – akronim: E-COOL, który jest współfinansowany ze środków UE w ramach programu INTERREG EUROPE. W związku z powyższym Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska ogłasza konkurs na najlepszą dobrą praktykę województwa opolskiego z obszaru edukacji przedsiębiorczej dla dzieci i młodzieży z grup defaworyzowanych na potrzeby realizacji projektu E-COOL. Więcej informacji w dalszej części tekstu.
  Data publikacji: 12-08-2020 07:51
 • Kolonie dla dzieci rolników

  Brak opisu obrazka
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowie informuje, że jest możliwość skorzystania z oferty kolonii dla dzieci rolników. Miejsce kolonii – Rzucewo/Ostrowo woj. pomorskie, termin 22.08.2020 – 31.08.2020. Stowarzyszenie dla gminy Murów wyznaczyło 10 miejsc na koloniach. Z uwagi na krótki termin złożenia informacji o liczbie chętnych dzieci na kolonie, prosimy o jak najszybsze składanie zgłoszeń – maksymalnie do 14 sierpnia 2020 do godz. 14 osobiście w GOPS Murów lub pod numerem telefonu 77 4214475.  
  Data publikacji: 11-08-2020 14:24
 • Informacja PROWOD sp. z o.o. dotycząca obsługi klienta

  Brak opisu obrazka Z uwagi na drastyczny wzrost zachorowań i na zagrożenie zakażeniem koronawirusem COVID-19, w trosce o zdrowie pracowników i interesantów zwracamy się z uprzejmą prośbą o ograniczenie osobistych kontaktów z pracownikami Prowod Sp. z o.o. Informujemy, że Prowod sp. z o.o. powraca do wcześniej zastosowanych procedur bezpieczeństwa i będzie niedostępna dla klientów zewnętrznych od dn. 10-08-2020 r. do odwołania.. Więcej informacji w dalszej części tekstu.
  Data publikacji: 11-08-2020 14:14
 • Wakacyjny konkurs fotograficzny

  Brak opisu obrazka
  Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych zaprasza wszystkich zainteresowanych zarówno fotografią jak i turystyką, zabytkami i przyrodą do udziału w konkursie fotograficznym pn.: "Fotograficzne wakacje z aplikacją w tle". Celem Konkursu jest pokazanie w fotografii wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych opolskich parków krajobrazowych (Park Krajobrazowy „Góra Św. Anny”, Park Krajobrazowy „Góry Opawskie” oraz Stobrawski Park Krajobrazowy) oraz zachęcenie do aktywnego wypoczynku na terenie naszych Parków i poszerzenie wiedzy uczestników na ich temat, dzięki wykorzystaniu informacji zawartych w aplikacjach mobilnych ZOPK.
  Data publikacji: 11-08-2020 07:52
 • Komunikat Wójta Gminy Murów

       Zawiadamiam mieszkańców Gminy Murów, że Wojewoda Opolski  - Szef Obrony Cywilnej Województwa wydał Zarządzenie nr 68/2020  z dnia 23  czerwca 2020 roku w sprawie przeprowadzenia treningu wojewódzkiego  systemu  wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz wojewódzkiego  systemu wykrywania i alarmowania na terenie województwa opolskiego, w związku z upamiętnieniem 76 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W ramach treningu w dniu 1 sierpnia 2020 r. o godzinie 17:00 nadany zostanie  akustyczny  sygnał alarmowy – zostaną włączone syreny  alarmowe we wszystkich jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Murów. Sygnał dźwiękowy ciągły będzie trwał 1 minutę. Włączenie syren odbędzie się na podstawie § 10 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013r. poz. 96) w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących  systemów  alarmowania.  
  Data publikacji: 31-07-2020 11:15
 • Szkolenie e-learningowe pn. "Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska w ramach poddziałania 8.5 PROW 2014-2020"

  Brak opisu obrazka
      Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na szkolenie e-learningowe kierowane do właścicieli lasów prywatnych,  pn.  „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska w ramach poddziałania 8.5 PROW 2014-2020”. Szkolenie odbędzie się w terminie od 3 sierpnia do 11 września 2020 roku na platformie edukacyjnej www.cdrkursy.edu.pl. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.    
  Data publikacji: 30-07-2020 11:10
 • Komunikat powiatowego inspektora nadzoru budowlanego dla powiatu opolskiego

  Brak opisu obrazka
       W związku z powtarzającymi się interwencjami związanymi z niewłaściwym użytkowaniem butli gazowych LPG w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych wyposażonych w instalację gazu ziemnego, zlokalizowanych na terenie powiatu opolskiego przypomina się o zakazie stosowania w jednym budynku gazu płynnego LPG (propan-butan) i gazu z sieci gazowej (gaz ziemny).  
  Data publikacji: 27-07-2020 12:07
Wersja XML