Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualności 2020

 • Trwa Powszechny Spis Rolny 2020! Rolniku, nie czekaj na ostatnią chwilę!

  Brak opisu obrazka
       „Trwa Powszechny Spis Rolny 2020! Rolniku, nie czekaj na ostatnią chwilę, spisz się przez Internet www.spisrolny.gov.pl lub u rachmistrza spisowego”. Zasady realizacji spisu rolnego metodą wywiadu bezpośredniego w terenie (CAPI) Spis metodą wywiadu bezpośredniego w terenie(CAPI) może być prowadzony pod warunkiem zachowania standardowych zaleceń sanitarnych zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. W trakcie przeprowadzania wywiadów bezpośrednich należy bezwzględnie dbać o zachowanie dystansu społecznego, a także realizować obowiązek zakrywania ust i nosa podczas pracy z respondentami. Aktualne zasady bezpieczeństwa znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia Dyrektor Urzędu (Z-ca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego) jako pracodawca, jest zobowiązany zapewnić rachmistrzom spisowym środki ochrony indywidualnej (maseczki i płyn dezynfekujący), a rachmistrz jest zobowiązany do stosowania takich środków. Do czasu dostarczenia środków ochrony indywidualnej przez pracodawcę, rachmistrz może korzystać z własnych środków. O metodzie przeprowadzenia wywiadu (przez telefon lub bezpośrednio u respondenta) decyduje rachmistrz Przed rozpoczęciem wywiadów bezpośrednich rachmistrz jest zobowiązany złożyć do właściwego Urzędu Statystycznego oświadczenie w formie pisemnej (dopuszcza się przesłanie oświadczenia poprzez e-mail), wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszych zasad. Rekomenduje się przeprowadzanie wywiadów przez telefon. Jeżeli niezbędny jest wywiad bezpośredni (za zgodą rachmistrza i respondenta), powinien on być przeprowadzany w miarę możliwości w terenie otwartym. Nie rekomenduje się prowadzenia spisu w  lokalach mieszkalnych. Decyzję o wywiadzie bezpośrednim rachmistrz podejmuje tylko wtedy, gdy: a) w ciągu ostatnich 14 dni rachmistrz lub osoby z jego najbliższego otoczenia nie przebywały w rejonach transmisji koronawirusa (lista krajów publikowana codziennie na www.gis.gov.pl), b) w ciągu ostatnich 14 dni rachmistrz lub osoby z jego najbliższego otoczenia nie miały kontaktu      z osobą, u której potwierdzono zakażenie koronawirusem SARS CoV-2 c) nie przebywa na kwarantannie lub izolacji domowej, d) jeśli nie występują u rachmistrza lub osób, z którymi przebywał w bliskim kontakcie poniższe objawy: – temperatura ciała powyżej 38 °C, – kaszel, – uczucie duszności, – utrata węchu i smaku. W przypadku gdy rachmistrz pozyska informację, że użytkownik gospodarstwa rolnego jest objęty kwarantanną lub izolacją domową (szczegóły: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia wywiad musi być przeprowadzony przez telefon. Jeżeli respondent ze względu na sytuację epidemiczną wyraża obawę przed bezpośrednim kontaktem, rachmistrz powinien poinformować go o obowiązku udziału w spisie, który może być zrealizowany w formie wywiadu telefonicznego, pod warunkiem przekazania rachmistrzowi numeru telefonu. Rachmistrz spisowy jest zobowiązany do śledzenia i stosowania komunikatów i zaleceń dotyczących stanu epidemii, wydawanych przez Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. W przypadku objęcia rachmistrza kwarantanną lub wystąpienia u rachmistrza niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 (temperatura ciała powyżej 38 °C, kaszel, uczucie duszności, utrata węchu i smaku), rachmistrz spisowy zobowiązany jest do: - niezwłocznego zaprzestania realizacji wywiadów bezpośrednich w terenie, - niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Gminnego Komisarza Spisowego oraz Wojewódzkiego Biura Spisowego (dyspozytora, z którym rachmistrz pozostaje w kontakcie).    
  Data publikacji: 23-10-2020 11:48
 • Komunikat Wójta Gminy w sprawie funkcjonowania Urzędu Gminy

  Brak opisu obrazka
       W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ogranicza się do niezbędnego minimum bezpośrednie kontakty osobiste z pracownikami Urzędu Gminy w Murowie. - Wprowadza się limit interesantów przebywających jednocześnie na terenie Urzędu Gminy w ilości 2 osób. - Przyjmowanie interesantów zawsze odbywa się z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych, jednak przypominamy, aby wizyta w urzędzie była poprzedzona kontaktem telefonicznym lub mailowym. Pracownicy Urzędu pomogą zweryfikować przypadki, w których Państwa obecność jest niezbędna. - Zachęca się do załatwiania spraw elektronicznie, korzystając z platformy e-puap. - Korespondencję do Urzędu Gminy można również wrzucać do skrzynki korespondencyjnej zawieszonej na ogrodzeniu przed bramą wejściową. Skrzynka jest opróżniana każdego dnia. Dokumenty wyjęte ze skrzynki otrzymują datę wpływu wg dnia, w którym zostały wyjęte. - Wszelkie opłaty można wnosić przelewem, bez konieczności wizyty w kasie urzędu. - Numer rachunku do dokonywania wpłat: BS Łubniany 48 8897 0004 2001 0006 0163 0002. - Numery telefonu do kontaktu: 77 42 14 034, 508 670 872, 508 622 627 - Adres e-mail: ug@murow.pl  
  Data publikacji: 20-10-2020 13:02
 • Zawiadomienie o XXII sesji Rady Gminy Murów

  Brak opisu obrazka
               W czwartek 15.10. o godz. 14.00 w sali obrad nad remizą OSP w Zagwiździu odbędzie się XXII sesja Rady Gminy Murów. Obrady sesji są transmitowane na stronach BIP Urzędu Gminy w Murowie pod linkiem: kliknij tutaj: https://www.panolive.eu/live/player_live.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=gmina_murow  
  Data publikacji: 23-09-2020 12:06
 • Informacja dla producentów rolnych

  Brak opisu obrazka
       Do dnia 15 października 2020 r. można składać wnioski o szacowanie szkód spowodowanych wystąpieniem suszy. Wniosek należy składać wyłącznie przez aplikację publiczną i winien być opatrzony podpisem zaufanym. Wprowadzone przez producenta rolnego dane do aplikacji publicznej są automatycznie weryfikowane przez system z danymi Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w zakresie upraw rolnych, zgłoszonych do wniosku o dopłaty bezpośrednie oraz z danymi zawartymi w Systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt. Według raportów IUNG-PIB na terenie Gminy Murów susza wystąpiła tylko na I kategorii glebowej. Informacje dotyczące szacowania strat suszowych przez producentów rolnych zamieszczone są na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/uwaga-rolnicy-wnioski-o-szacowanie-strat-suszowych-tylko-przez-aplikacje . Na powyższej stronie znajduje się także plik ze szczegółową instrukcją wypełniania wniosku o szacowanie strat z tytułu tegorocznej suszy.  
  Data publikacji: 05-10-2020 08:15
 • Ćwiczenia RENEGADE/SAREX-20

  Brak opisu obrazka
       W związku z planowanym wojewódzkim treningiem systemu powszechnego ostrzegania wojsk ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza oraz systemu alarmowani i ostrzegania na obszarze województwa opolskiego, w dniu 6 października br. w godzinach pomiędzy 8:00, a 10:00 mogą zostać uruchomione syreny: ogłoszenie alarmu - modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut, odwołanie alarmu - ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut.    
  Data publikacji: 02-10-2020 12:17
 • Gra terenowa "Nastaw się na STAW"

  Brak opisu obrazka
       Gospodarstwo Rybackie Przygorzele zaprasza mieszkańców obszaru działalności LGD Stobrawski Zielony Szlak do wzięcia udziału w grze terenowej "Nastaw się na STAW". Więcej informacji na plakacie.  
  Data publikacji: 29-09-2020 12:32
 • Powszechny Spis Rolny 2020

  Brak opisu obrazka
  Drodzy Rolnicy, informujemy, że w Urzędzie Gminy Murów - siedziba tymczasowa Zagwiździe ul. Lipowa 68 (budynek PSP Zagwiździe) można dokonać samospisu. Mamy przygotowane dla Państwa stanowisko w pokoju nr 13. Więcej informacji w dalszej części ogłoszenia.  
  Data publikacji: 24-09-2020 08:27
 • Uwaga przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych

  Brak opisu obrazka
  Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, iż w dniu 30 września 2020 r. upływa termin zapłaty III raty opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
  Data publikacji: 21-09-2020 16:30
Wersja XML