Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualności 2020

 • Komunikat specjalny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony roślin i Nasiennictwa w Opolu

  Brak opisu obrazka
       W związku z rozpoczęciem wykonywania zabiegów ochrony roślin Wojewódzki Inspektorat Ochrony roślin i Nasiennictwa w Opolu  podaje wytyczne dotyczące środków ostrożności zmniejszających ryzyko zatrucia pszczół.  
  Data publikacji: 05-05-2020 14:55
 • Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

  Brak opisu obrazka
       Wójt Gminy Murów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Murowie ds. działalności gospodarczej i zamówień publicznych w Referacie Inwestycji, Ochrony Środowiska i Funduszy. https://bip.murow.pl/1558/1812/nabory-i-konkursy-na-nowe-stanowiska.html  
  Data publikacji: 30-04-2020 21:40
 • Informacja dla rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkoli

  Brak opisu obrazka
       W związku z Rozporządzeniem MEN dotyczącym możliwości otwarcia przedszkoli i uruchomienia zajęć opiekuńczych, prosimy o kontakt rodziców, którzy bezwzględnie nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieci. Prosimy o przekazanie informacji Dyrektorom Przedszkoli do dnia 08.05.2020 do godz. 10.00. Dane do kontaktu: PP Murów: tel. 77 4214 006, dyrektorppmurow@murow.pl PP Stare Budkowice: tel. 77 4210 024, dyrektorppbudkowice@murow.pl Biorąc pod uwagę warunki lokalowe placówek, sytuację epidemiczną oraz wszelkie ograniczenia spowodowane występowaniem COVID-19 apelujemy o świadome i rozsądne podjęcie decyzji. Dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i pracowników przedszkola rodzic będzie zobowiązany złożyć oświadczenie, że dziecko jest zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych oraz o braku kontaktu z osobami zarażonymi koronawirusem lub przebywającymi na kwarantannie.   O podjętej decyzji w sprawie otwarcia Przedszkoli oraz o wprowadzonych procedurach będziemy informować na bieżąco.  
  Data publikacji: 30-04-2020 21:33
 • Komunikat Wójta Gminy Murów w sprawie funkcjonowania Urzędu Gminy w Murowie

  Brak opisu obrazka
  W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, w trosce o zdrowie naszych klientów i pracowników wprowadza się ograniczenie kontaktów osobistych na terenie Urzędu Gminy w Murowie W celu załatwienia spraw prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy bądź za pośrednictwem platformy EPUAP.  Istnieje również możliwość złożenia pisma/wniosku w formie papierowej. Podania oraz wszelką korespondencję kierowaną do Urzędu Gminy należy wrzucać do skrzynki pocztowej zawieszonej obok wejścia do Urzędu Gminy. Numery telefonów kontaktowych do Urzędu Gminy: 77 42 14 034,   77 42 70 290,   77 42 70 291,   77 42 70 295....  
  Data publikacji: 24-04-2020 14:30
 • Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

  Brak opisu obrazka
      Przypomina się właścicielom oraz zarządcom obiektów budowlanych o ciążącym na nich ustawowym obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania miejsc służących rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem placów zabaw, siłowni plenerowych, skateparków, parków linowych.  
  Data publikacji: 23-04-2020 16:16
 • Azbest - informacja o przedłużeniu terminu składania wniosków

  Brak opisu obrazka
       Informujemy, że wstępny nabór wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Murów zostaje wydłużony do dnia 14.04.2020 r.  
  Data publikacji: 06-04-2020 17:55
 • Tarcza Antykryzysowa - ZUS

  Brak opisu obrazka
        W związku z obowiązującym od 20 marca 2020 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego stanem epidemii w Polsce, rygorami dotyczącymi zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz działaniami polskiego Rządu mającymi na celu maksymalne wsparcie polskich przedsiębiorstw oraz uratowanie miejsc pracy, przekazujemy informacje, które systematyzują wiedzę na temat "Tarczy Antykryzysowej", która weszła w życie 1 kwietnia 2020 r. Główne cele "Tarczy Antykryzysowej" to ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce jest istotne dla mieszkańców Aglomeracji Opolskiej, wsparcie realizowane przez ZUS. Materiały dotyczą: - świadczeń postojowych dla osób prowadzących działalność gospodarczą (RSP-D), - zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec-maj 2020 r. (RDZ), - ulg w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej (odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty należności z tytułu składek) - (RDU).  
  Data publikacji: 10-04-2020 16:22
 • Koronawirus w Polsce: nowe ograniczenia od kwietnia

  Brak opisu obrazka
  Minimalna odległość między pieszymi - Został wprowadzony obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich. Wyłączeni z tego obowiązku są: rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia), a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.  Osoby niepełnoletnie mogą przebywać w przestrzeni publicznej tylko z osobą dorosłą (dojazd do i z pracy, wolontariat na rzecz walki z COVID-19, załatwianie spraw niezbędnych do życia codziennego). Ograniczenie dostępu do parków, bulwarów, skwerów, plaż, miejsc rekreacji. Miejsca te pozostają zamknięte. Zamknięte zostają wszystkie gabinety usługowe kosmetyczne, fryzjerskie, salony tatuażu itp. Limit osób przebywających w sklepie ( m.in. maksymalnie 3 osoby w sklepie, na każdą 1 kasę). W urzędach pocztowych limit ograniczony do 2 osób na 1 okienko. Obowiązek nakładania rękawiczek przed wejściem do sklepu. W weekendy zostaną zamknięte wszystkie sklepy budowlane. W sklepach w godzinach od 10 do 12 będą obsługiwane tylko i wyłącznie osoby powyżej 65 roku życia. Dodatkowe wymogi w zakładach pracy: 1,5m odległości między stanowiskami pracy oraz zapewnienie środków ochrony osobistej (środki do dezynfekcji). Zamknięte zostają hotele i miejsca noclegowe z wyjątkiem miejsc do służbowego wypoczynku lub przeznaczonych na kwarantannę Obowiązkowa kwarantanna dla osób, które mieszkają w domu z osobą przebywającą w kwarantannie, lub całkowita izolacja takiej osoby. Na czas pandemii zostają odwołana wszystkie zabiegi rehabilitacyjne, które nie są niezbędne ze względu na stan zdrowia. Dokładne objaśnienia ograniczeń znajdują się na w na stronie rządowej - Serwis Rzeczypospolitej Polskiej
  Data publikacji: 01-04-2020 07:43
Wersja XML