Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Koronawirus - informacje

Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie.png

PDFPomoc osobom w kwarantannie – krok po kroku.pdf (68,30KB)

PDFUlotka.pdf (324,63KB)
DOCXJak myc ręce.docx (246,42KB)
DOCXOpolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje w załączeniu informacje dotyczące postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia koronawirusa.docx (15,07KB)
DOCXCo musisz wiedzieć o koronawirusie.docx (18,13KB)
DOCXInformacja dla osób powracających z północnych Włoch.docx (118,34KB)

PDFPlakat NFZ Opole.pdf (867,50KB)
PDFPLAKAT OGÓLNY.pdf (229,01KB)

PDFKV_plakat_A3_ver angielska.pdf (223,05KB)
PDFKV_plakat_A3_ver ukrainska.pdf (223,55KB)

PDFZarządzenie Nr 43-20 Wojewody Opolskiego z dnia 11 marca 2020 roku wsprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa opolskiego.pdf (206,83KB)

Plakat z logo kprm.jpeg

 

 • Elektroniczny odpis aktów stanu cywilnego

  uwaga.jpeg
       Szanowni Państwo, wdrożono e-usługę umożliwiającą wnioskowanie online o odpis aktu stanu cywilnego. Do tej pory skorzystało z niej ponad 110 tysięcy osób. Dzięki tej usłudze odpis aktu stanu cywilnego można uzyskać od ręki – w wersji elektronicznej. Dokument jest generowany bezpośrednio z Systemu Rejestrów Państwowych (SRP), a następnie automatycznie przesyłany na skrzynkę wnioskodawcy Mój Gov. Wypełnianie wniosku  
  Data publikacji: 11-05-2020 12:41
 • Koronawirus w Polsce: nowe ograniczenia od kwietnia

  connection-4884862_640.jpeg
  Minimalna odległość między pieszymi - Został wprowadzony obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich. Wyłączeni z tego obowiązku są: rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia), a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.  Osoby niepełnoletnie mogą przebywać w przestrzeni publicznej tylko z osobą dorosłą (dojazd do i z pracy, wolontariat na rzecz walki z COVID-19, załatwianie spraw niezbędnych do życia codziennego). Ograniczenie dostępu do parków, bulwarów, skwerów, plaż, miejsc rekreacji. Miejsca te pozostają zamknięte. Zamknięte zostają wszystkie gabinety usługowe kosmetyczne, fryzjerskie, salony tatuażu itp. Limit osób przebywających w sklepie ( m.in. maksymalnie 3 osoby w sklepie, na każdą 1 kasę). W urzędach pocztowych limit ograniczony do 2 osób na 1 okienko. Obowiązek nakładania rękawiczek przed wejściem do sklepu. W weekendy zostaną zamknięte wszystkie sklepy budowlane. W sklepach w godzinach od 10 do 12 będą obsługiwane tylko i wyłącznie osoby powyżej 65 roku życia. Dodatkowe wymogi w zakładach pracy: 1,5m odległości między stanowiskami pracy oraz zapewnienie środków ochrony osobistej (środki do dezynfekcji). Zamknięte zostają hotele i miejsca noclegowe z wyjątkiem miejsc do służbowego wypoczynku lub przeznaczonych na kwarantannę Obowiązkowa kwarantanna dla osób, które mieszkają w domu z osobą przebywającą w kwarantannie, lub całkowita izolacja takiej osoby. Na czas pandemii zostają odwołana wszystkie zabiegi rehabilitacyjne, które nie są niezbędne ze względu na stan zdrowia. Dokładne objaśnienia ograniczeń znajdują się na w na stronie rządowej - Serwis Rzeczypospolitej Polskiej
  Data publikacji: 01-04-2020 07:43
 • Pomoc dla osób starszych oraz niepełnosprawnych

  hands-4114905_640.jpeg
       W związku z koniecznością podejmowania działań przez wszystkie szczeble administracji zarówno rządowej jak i samorządowej w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwracamy się z apelem do mieszkańców Gminy Murów aby wykazali się zainteresowaniem oraz sytuacją w jakiej mogą się znajdywać sąsiedzi w szczególności osoby starsze i niepełnosprawne. Osoby te ze względu na obniżoną odporność, a także towarzyszące inne choroby, a zwłaszcza przewlekłe są najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon. Proszę informować Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowie o sytuacjach gdy wyżej opisane osoby nie mają możliwości zakupu żywności bądź leków. tel. do GOPS - 77 4214475 dyżur - 534805500  
  Data publikacji: 14-03-2020 12:46
 • Stan zagrożenia epidemicznego

  connection-4884862_640.jpeg
        Rząd RP zdecydował się na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego. „Zgodnie z ustawą, jest to stan pozwalający nakładać dodatkowe ograniczenia, które są niezbędne by powstrzymać rozprzestrzenię się wirusa” – wyjaśnił Premier Mateusz Morawiecki.   Najważniejsze decyzje Tymczasowo zostanie przywrócona kontrola graniczna – od 15 marca na 10 dni, z możliwością przedłużenia. Wprowadzony zostaje zakaz wjazdu do Polski dla cudzoziemców. Osoby powracające z zagranicy muszą przejść dwutygodniową kwarantannę domową. Zawieszamy międzynarodowe połączenia lotnicze i kolejowe. Transport cargo działa. Granice pozostają otwarte dla przepływu towarów. Krajowy transport autobusowy, lotniczy i kolejowy działa normalnie. Sklepy, które znajdują się poza galeriami handlowymi będą otwarte. Restauracje, bary i kawiarnie będą mogły prowadzić tylko działalność na dowóz i na wynos. Banki i placówki finansowe działają. Zakaz zgromadzeń publicznych powyżej 50 osób, w tym zgromadzeń państwowych i religijnych. Aktualne informacje i zalecenia  
  Data publikacji: 14-03-2020 12:06
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - system indywidualnej obsługi klienta

  info.png
         W związku z zagrożeniem KORONAWIRUSEM Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego wprowadza z dniem 11 marca br. system indywidualnej obsługi klienta wg zapisów telefonicznych; tel. nr 77 4626162.    
  Data publikacji: 11-03-2020 13:03
 • Zawieszenie zajęć w przedszkolach i szkołach na terenie gminy Murów

  coronavirus-4817450_640.jpeg
        Szanowni Rodzice. Na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. informuję, że od dnia 12 marca do 25 marca 2020 r. zawieszone zostają zajęcia dydaktyczne w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Murów. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dla dzieci wymagających opieki, zapewnione zostaną w dniach 12 i 13 marca 2020r. zajęcia opiekuńcze. Dowóz dzieci do placówek w tych dniach  muszą zapewnić rodzice. Prosimy o śledzenie strony internetowej Gminy Murów www.murow.pl gdzie będą na bieżąco przekazywane informacje o dalszych działaniach.   Wójt Gminy Murów /-/ Michał Golenia
  Data publikacji: 11-03-2020 18:52
 • Informacja dotycząca funkcjonowania urzędu w związku z koronawirusem

  grafika przedstawiająca Herb Gminy Murów - herb zawarty jest w tarczy wczesnogotyckiej, zbliżonej formą do tarcz stosowanych na Śląsku w połowie XIII wieku (zwanych starofrancuskimi), wypełniającej tarczę tłową, gotycką w barwie czerwonej.
Tarcza wnętrza ukazuje, w dolnej części, srebrny mur (symbolizujący znak rycerski) z dwoma krzyżowymi, czarnymi wziernikami i ostrokołowy portal (brama muru), we wnętrzu czerwony, z kamiennym obramieniem. Spoinowanie muru jest w kolorze błękitu.
Wnętrze czerwonego portalu wypełnia palący się, wielki ogień symbolizujący zarazę lub spalenie, co stało się powodem, że na jakiś czas Murów przestał istnieć.
U dołu portalu znajduje się pół zamachowego koła napędowego w kolorze złota, nawiązującego do dawnych wzorów.
Pole górne tarczy - czoło jest w barwie złota i stanowi element określający w herbie hełm rycerski, koronę - oznakę autorytetu, władzy i symbol przynależności. W polu tym osadzono także dwa, poszerzające się drzewa iglaste - świerki, w kolorze zieleni, symbolizujące wielką wartość, wyróżnik (75 % obszaru gminy porastają lasy istniejące od niepamiętnych czasów).

Dodatkowo tarczę z herbem utrzymują (flankują z boków) - trzymacze czyli bocznice, po prawej stronie tarczy przedstawiony jest robotnik z huty w stroju roboczym (nawiązującym do dawnych wzorów ubiorów ochronnych w kolorze błękitu i srebra), nadmuchujący szklaną banię, z lewej rycerz w stroju średniowiecznym w srebrze, błękicie i złocie, z różą w dłoni (jak w pieczęci wsi Murów).
Górą, ponad tarczą, umieszczona została czerwona wstęga ze złotym napisem "Gmina - Murów - Gmina" o kroju pisma nawiązującego do pisma zwanego antykwą.
       W związku z zapobieganiem  rozprzestrzeniania się koronawirusa, Urząd Gminy w Murowie oraz w Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Murowie pozostaje zamknięty dla obsługi interesantów od dnia dzisiejszego (13 marca 2020 r.) aż do odwołania. Sprawy prosimy załatwiać  telefonicznie bądź mailowo. Wszelką korespondencję kierowaną do Urzędu Gminy należy wrzucać do skrzynki pocztowej zawieszonej obok wejścia do Urzędu Gminy. Spraw szczególnie pilnych prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny Numery telefonów kontaktowych do Urzędu Gminy: 77 42 14 034,   77 42 70 290,   77 42 70 291,   77 42 70 295. Numery wewnętrzne do pracowników Urzędu Gminy: L.p. Funkcja Numer wewnętrzny 1. Sekretariat/Kadry/Biuro Rady Gminy 100 2 Urząd Stanu Cywilnego/Ewidencja ludności 110 3. Dowody osobiste 114 4. OC, straże pożarne, Zarządzanie kryzysowe/obsługa sołectw 105 5. Działalność gospodarcza/Fundusze unijne 106 6. Ochrona środowiska/Gospodarka odpadami komunalnymi 115 7. Planowanie przestrzenne/Oświetlenie uliczne/ Drogi 117 8. Inwestycje/Remonty 118 9. Rachunkowość/Księgowość oświaty 107 10. Księgowość 116 11. Podatki 111 12. Kasa 113 Adres poczty elektronicznej: ug@murow.pl Numer fax:  77 42 14 032 Numer  telefonu do kontaktu do  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:   77 42 14 475. Kasa w Urzędzie Gminy będzie również nieczynna. Przypominamy, że wszystkie opłaty można uiszczać za pomocą bankowości internetowej na nr konta BS Łubniany  48 8897 0004 2001 0006 0163 0002. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) w Murowie będzie również zamknięty do odwołania. Prosimy również o monitorowanie aktualności na stronie internetowej Gminy Murów oraz FB.
  Data publikacji: 12-03-2020 09:49
Wersja XML