Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Infrastruktura społeczna

Infrastruktura społeczna.jpeg

Infrastruktura społeczna w gminie Murów przedstawia się następująco:

Oświata

Na terenie gminy zlokalizowane są 2 placówki wychowania przedszkolnego (Murów z oddziałem zamiejscowym w Zagwiździu, Stare Budkowice), 2 szkoły podstawowe (Murów, Stare Budkowice), oraz 1 gimnazjum (Zagwiździe).


Służba zdrowia i opieka społeczna

Na terenie gminy funkcjonują dwie placówki ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, w tym:


Kultura i religia

Na terenie gminy funkcjonują następujące placówki i obiekty kultury oraz wyznania:


Sport i rekreacja

Gmina Murów nie posiada hali sportowej, jedynie sale wielkości boiska do piłki siatkowej znajdują się w szkole w Murowie, Starych Budkowicach i świetlicy w Zagwiździu.

Obiektami sportowymi odkrytymi są boiska sportowe:

Przy boisku w Starych Budkowicach znajduje się kort tenisowy.

 

 

Wersja XML