Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt termomodernizacji budynków w gminie Murów RPO WO 2014-2020

Szanowni mieszkańcy gminy Murów, z radością informujemy, iż  gmina Murów otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. "Przebudowa budynku biurowego Urzędu Gminy w Murowie przy ul. Dworcowej oraz budynku PSP w Starych Budkowicach przy ul. Wołczyńskiej polegająca na termomodernizacji wraz z wymianą wewnętrznej instalacji c.w.u., energii elektrycznej i oświetleniowej".

Projekt pn. „Przebudowa budynku biurowego Urzędu Gminy w Murowie przy ul. Dworcowej oraz budynku PSP w Starych Budkowicach przy ul. Wołczyńskiej polegająca na termomodernizacji wraz z wymianą wewnętrznej instalacji c.w.u., energii elektrycznej i oświetleniowej” został wybrany do dofinansowania w ramach działania 3.2 Efektywność energetyczna i poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
na lata 2014-2020.

W ramach projektu założono przebudowę budynku biurowego Urzędu Gminy w Murowie przy ul. Dworcowej oraz budynku PSP oraz  budynku PSP w Starych Budkowicach przy ul. Wołczyńskiej celem ich termomodernizacji. Termomodernizację budynku biurowego Urzędu Gminy w Murowie zaplanowano przeprowadzić w 2020 r., natomiast prace związane z termomodernizacją w budynku PSP w Starych Budkowicach zostaną przeprowadzone w 2021 r.

Termomodernizacja budynków będzie polegała na przebudowie systemu grzewczego i systemu wentylacji i klimatyzacji, instalacji OZE, ociepleniu budynku, wymianie - okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne.

Celem projektu jest przystosowanie wybranych budynków użyteczności publicznej w gminie Murów do nowej gospodarki energetycznej poprzez głęboką modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej. Dzięki projektowi możliwe będzie zoptymalizowanie kosztów zużycia energii.


Całkowita wartość projektu to kwota 2 187 451,85zł

Kwota dofinansowania projektu: 1 199 999,95zł

Brak opisu obrazka

Wersja XML