Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uwaga ważna informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla Beneficjentów LGD!

Szanowni Beneficjenci, poniżej zamieszczamy bardzo ważne informacje Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z komunikatami, które są bardzo ważne w celu prawidłowej realizacji Państwa przedsięwzięć.

PDF1. Zobowiązanie do realizacji operacji w określonym terminie.pdf
PDF2. Zobowiązanie do podlegania ubezpieczeniom społecznym.pdf
PDF3. Zobowiązanie do wykonywania działalności gospodarczej.pdf
PDF4. Zobowiązanie w ramach operacji polegających na podejmowaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej do osiągnięcia 30.pdf
PDF5. Zobowiązanie dotyczące utrzymania zadeklarowanej liczby pracowników w ramach.pdf
PDF6. Zobowiązanie do poniesienia kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji.pdf
PDF8. Zobowiązanie do zatrudnienia osób z grupy defaworyzowanej.pdf

Wersja XML