Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Fauna

Zróżnicowanie świata zwierzęcego gminy Murów jest ściśle związane z jej położeniem geograficznym oraz z typami środowisk tu występującymi. Gminę zamieszkują głównie gatunki typowe dla niżu polski i charakterystyczne dla środowisk leśnych i leśno-łąkowych (ok. 75% gminy to tereny leśne). Najcenniejsze i najbogatsze siedliska to mało przekształcone, duże kompleksy leśne, ekosystemy ekotonowe lasów, łąk i pól oraz tereny podmokłe i stawy (głównie w dolinie Bogacicy i Budkowiczanki).  Szczególnie dużej nagromadzenie rzadkich gatunków zwierząt zanotowano w dolinie Budkowiczanki, a zwłaszcza na  łąkach  i skrajach lasów między Budkowicami i Kałami oraz w dolinie Bogacicy, zwłaszcza w okolicy Święcin.
 

Na terenie wilgotnych łąk występuje rzadki i chroniony tygrzyk paskowany Argyope bruenichi.          
Wśród kręgowców na terenie gminy występuje wiele gatunków rzadkich i chronionych, umieszczonych w “Czerwonej liście kręgowców Górnego Śląska”[Czylok(red.)i inni, 1996] - skrót G.Śl. Zwierzęta na liście, podzielono w zależności od stopnia zagrożenia na 5 kategorii: EX - wymarłe, E - ginące, V - narażone na wymarcie, R - rzadkie oraz I - o nieznanym zagrożeniu.

 

I. Ryby/Pisces

strzebla potokowa Phoxinus phoxinus (G.Śl-V)-górny bieg Budkowiczanki

Brak opisu obrazka

piskorz Misgurnus fossilis (G.Śl-R)- Stobrawa, Bogacica,
Brak opisu obrazka


śliz Nemacheilus barbatulus (G.Śl-R)- Budkowiczanka, Bogacica,
Brak opisu obrazka

 

płazy Amphibia

            ropucha szara Bufo Bufo Brak opisu obrazka

            Brak opisu obrazka ropucha zielona Bufo viridis

            ropucha paskówka Bufo calamita (G.Śl-E) Brak opisu obrazka

            Brak opisu obrazka rzekotka drzewna Hyla arborea

            żaba trawna Rana temporaria Brak opisu obrazka

            Brak opisu obrazka żaba moczarowa Rana arvalis

 

gady Reptilia

            żmija zygzakowata Vipera berus Brak opisu obrazka

            Brak opisu obrazka zaskroniec zwyczajny Natrix natrix(G.Śl-R)

            padalec zwyczajny Anguis fragilis(G.Śl-R) Brak opisu obrazka

            Brak opisu obrazka jaszczurka zwinka Lacerta agilis

 

ptaki Aves - teren gminy obfituje w gatunki ptaków lęgowych, większość z nich objęta jest ochroną gatunkową, najciekawsze i chronione to:

            bielik Haliaeetus albicilla (G.Śl-V) Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka bocian czarny Ciconia nigra (G.Śl-R)

           trzmielojad Pernis apivorus (G.Śl-R) Brak opisu obrazka

            Brak opisu obrazka żuraw Gurus gurus(G.Śl-R)        

       samotnik Tringa ochropus (G.Śl-V) Brak opisu obrazka

             Brak opisu obrazka derkacz Crex crex (G.Śl-V)         

            siniak Columba oenas (G.Śl-R) Brak opisu obrazka

           Brak opisu obrazka  zimorodek Alcedo atthis (G.Śl-R)

            dzięcioł średni Dryocopos medius (G.Śl-R) Brak opisu obrazka

            Brak opisu obrazka dzięcioł zielonosiwy Picus canus (G.Śl-R)

świergotek łąkowy Anthus pratensis Brak opisu obrazka

            Brak opisu obrazka pliszka górska Motacilla cinerea (G.Śl-V)

            świerszczak Locustella naevia (G.Śl-R) Brak opisu obrazka

            Brak opisu obrazka dudek Upupa epops (G.Śl-V)

            dziwonia Carpodacus erythrinus (G.Śl-R) Brak opisu obrazka

            Brak opisu obrazka przepiórka Coturnix coturnix (G.Śl-R)

 

ssaki mamalia

            jeż zachodni Erinaceus europaeus

            Brak opisu obrazka kret  Talpa europaea

            ryjówka aksamitna Sorex araneus Brak opisu obrazka

            Brak opisu obrazka ryjówka malutka Sorex minutus

            rzęsorek rzeczek Neomys fodiens Brak opisu obrazka

            zębiełek karliczek Crocidura suaveolens (G.Śl-R)

            nocek duży Myotis myotis (G.Śl-V) Brak opisu obrazka

            Brak opisu obrazka wiewiórka Sciurus vulgaris (G.Śl-V)

            łasica Mustela nivalis (G.Śl-V) Brak opisu obrazka

           

            Oprócz ssaków chronionych na terenie gminy występuje znaczna ilość zwierzyny łownej: jelenie, daniele, sarny, dziki, lisy  oraz obecnie rzadko zające .

Występują również od kilku lat bobry.

 

Wersja XML