Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie z PROW 2014-2020 na rozwój wielofunkcyjnej, nowoczesnej infrastruktury

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Rocha w Starych Budkowicach pozyskała dofinansowanie na rozwój wielofunkcyjnej, nowoczesnej infrastruktury polegającej na budowie wiaty rekreacyjnej z małą, innowacyjną architekturą przy ul. Wołczyńskiej w Starych Budkowicach. Operacja polega na budowie drewnianej wiaty wraz z zagospodarowaniem działki parafialnej w Starych Budkowicach i wyposażeniem terenu w nowoczesną infrastrukturą pobytową celem utworzenia ogólnodostępnego miejsca spotkań o charakterze rekreacyjno-kulturalnym. Zagospodarowanie i wyposażenie miejsca realizacji operacji ma charakter innowacyjny, bowiem przy wiacie zainstalowana zostanie elektrownia fotowoltaiczna o mocy 1,26kWp z przeznaczeniem na ładowanie zróżnicowanych urządzeń mobilnych oraz samodzielna stacja naprawy rowerów. Takie elementy wyposażenia miejsca spotkań będą do dyspozycji zarówno mieszkańców, jak i odwiedzających Stare Budkowice rowerzystów i turystów. Teren planowanego miejsca spotkań wyposażony zostanie w ławki i kosze na śmieci, dokonane zostaną również nasadzenia krzewami miododajnymi.

Nazwa operacji: Rozwój wielofunkcyjnej nowoczesnej infrastruktury polegającej na budowie wiaty rekreacyjnej z małą innowacyjną architekturą przy ul. Wołczyńskiej w Starych Budkowicach.
Beneficjent: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Rocha w Starych Budkowicach
Cel operacji: Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę drewnianej wiaty wraz zagospodarowaniem terenu wokół
Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 (dalej: PROW 2014-2020)
Nazwa działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
Nazwa poddziałania: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Kwota dofinansowania: 99 919,00zł
Całkowita wartość zadania: 207 327,92zł brutto
Procentowy udział dofinansowania: 48,19%
Okres realizacji zadania: 2020-2021

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML