Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dla producentów rolnych

     Do dnia 15 października 2020 r. można składać wnioski o szacowanie szkód spowodowanych wystąpieniem suszy. Wniosek należy składać wyłącznie przez aplikację publiczną i winien być opatrzony podpisem zaufanym.

Wprowadzone przez producenta rolnego dane do aplikacji publicznej są automatycznie weryfikowane przez system z danymi Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w zakresie upraw rolnych, zgłoszonych do wniosku o dopłaty bezpośrednie oraz z danymi zawartymi w Systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt.

Według raportów IUNG-PIB na terenie Gminy Murów susza wystąpiła tylko na I kategorii glebowej.

Informacje dotyczące szacowania strat suszowych przez producentów rolnych zamieszczone są na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/uwaga-rolnicy-wnioski-o-szacowanie-strat-suszowych-tylko-przez-aplikacje .

Na powyższej stronie znajduje się także plik ze szczegółową instrukcją wypełniania wniosku o szacowanie strat z tytułu tegorocznej suszy.

 

 

Wersja XML