Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualności 2021

 • Dzień Sołtysa

  bukiet czerwonych tulipanów na białym tle oraz czerwona tabliczka z napisem 11 MARCA DZIEŃ SOŁTYSA
  Wszystkim Sołtysom i Radom Sołeckim z okazji Dnia Sołtysa najserdeczniejsze życzenia, wielu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym składają Michał Golenia – Wójt Gminy Murów, Stanisław Onyszkiewicz – Przewodniczący Rady Gminy, Radni Gminy Murów, Pracownicy Urzędu Gminy w Murowie.  
  Data publikacji: 11-03-2021 09:24
 • XXVI sesja Rady Gminy Murów

  grafika przedstawiająca Herb Gminy Murów - herb zawarty jest w tarczy wczesnogotyckiej, zbliżonej formą do tarcz stosowanych na Śląsku w połowie XIII wieku (zwanych starofrancuskimi), wypełniającej tarczę tłową, gotycką w barwie czerwonej.
Tarcza wnętrza ukazuje, w dolnej części, srebrny mur (symbolizujący znak rycerski) z dwoma krzyżowymi, czarnymi wziernikami i ostrokołowy portal (brama muru), we wnętrzu czerwony, z kamiennym obramieniem. Spoinowanie muru jest w kolorze błękitu.
Wnętrze czerwonego portalu wypełnia palący się, wielki ogień symbolizujący zarazę lub spalenie, co stało się powodem, że na jakiś czas Murów przestał istnieć.
U dołu portalu znajduje się pół zamachowego koła napędowego w kolorze złota, nawiązującego do dawnych wzorów.
Pole górne tarczy - czoło jest w barwie złota i stanowi element określający w herbie hełm rycerski, koronę - oznakę autorytetu, władzy i symbol przynależności. W polu tym osadzono także dwa, poszerzające się drzewa iglaste - świerki, w kolorze zieleni, symbolizujące wielką wartość, wyróżnik (75 % obszaru gminy porastają lasy istniejące od niepamiętnych czasów).

Dodatkowo tarczę z herbem utrzymują (flankują z boków) - trzymacze czyli bocznice, po prawej stronie tarczy przedstawiony jest robotnik z huty w stroju roboczym (nawiązującym do dawnych wzorów ubiorów ochronnych w kolorze błękitu i srebra), nadmuchujący szklaną banię, z lewej rycerz w stroju średniowiecznym w srebrze, błękicie i złocie, z różą w dłoni (jak w pieczęci wsi Murów).
Górą, ponad tarczą, umieszczona została czerwona wstęga ze złotym napisem "Gmina - Murów - Gmina" o kroju pisma nawiązującego do pisma zwanego antykwą.
             W czwartek 11.03. o godz. 14.00 w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Budkowicach odbędzie się XXVI sesja Rady Gminy Murów. Obrady sesji są transmitowane na stronach BIP Urzędu Gminy w Murowie pod linkiem: kliknij tutaj: https://www.panolive.eu/live/player_live.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=gmina_murow    
  Data publikacji: 05-03-2021 10:43
 • Ogłoszenie

  Brak opisu obrazka
        Wójt Gminy Murów  ogłasza zamiar bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.    
  Data publikacji: 25-02-2021 12:06
 • Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu

  W dniu 22 lutego 2021 r. został rozstrzygnięty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej na rok 2021. Zadanie obejmuje pielęgnację osób chorych, niepełnosprawnych, starszych i samotnych w środowisku domowym, opiekę domowa nad osobami przewlekle i obłożnie chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi i starszymi w miejscu ich zamieszkania, prowadzenie poradnictwa medycznego, profilaktyki i promocji zdrowia, świadczenie czynności pielęgnacyjnych i medycznych w środowisku domowym oraz rehabilitację leczniczą dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych zamieszkałych na terenie Gminy Murów wraz z zapewnieniem dostępu do sprzętu rehabilitacyjnego. Na realizację w/w zadania dotację otrzyma Caritas Diecezji Opolskiej 45-010 Opoleul. Szpitalna 5a w wysokości 175.000,00 zł.
  Data publikacji: 23-02-2021 13:11
 • Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

  Wójt Gminy Murów Zarządzeniem Nr Or.0050.14.2021 z dnia 23 lutego 2021 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2021 r. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy 46-030 Murów ul. Dworcowa 2, tymczasowy adres: Zagwiździe ul. Lipowa 68 w godzinach pracy urzędu w kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu, rozwijanie różnych form współzawodnictwa sportowego, prowadzenie i organizowanie zajęć treningowych, organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych integrujących środowisko lokalne” w terminie 21 dni od daty ogłoszenia konkursu lub nadesłać drogą pocztową na w/w adres (decyduje data wpływu do urzędu). PDFZarządzenie NR Or 0050.14.2021 Wójta Gminy Murów z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego (1).pdf
  Data publikacji: 23-02-2021 13:07
 • Zadanie grantowe Stowarzyszenia Sołectwo Fałkowice pn. "Stobrawska Ziemia bez odpadów"

  Brak opisu obrazka
  Stowarzyszenie Sołectwo Fałkowice, z siedzibą w Fałkowicach 51, realizuje w ramach otrzymanego dofinansowania zadanie pn. „Stobrawska Ziemia bez odpadów” dzięki pomocy otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”. W ramach projektu zostanie zorganizowany cykl warsztatów edukacyjno-artystycznych z udziałem seniorów, dzieci i młodzieży oraz przedstawicieli średniego pokolenia 50plus, podczas których zostanie stworzona kolorowanka z limerykami/wierszykami/ o segregacji odpadów na obszarze LGD.
  Data publikacji: 22-02-2021 13:49
 • Zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym

  Brak opisu obrazka
  Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska zaprasza przedszkola i ich wychowanków do udziału w konkursie plastycznym pn. „Znam i dbam o przyrodę w Aglomeracji Opolskiej” realizowanym w ramach projektu RPOP.05.01.00-16-0004/19 „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne – etap II”. Prace można zgłaszać do 31 maja br. Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa znajduje się w załączeniu.
  Data publikacji: 22-02-2021 12:51
 • Do wiadomości

  Brak opisu obrazka Wójt Gminy Murów unieważnia otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2021 r. ogłoszonego Zarzadzeniem Wójta Nr Or.0050.5.2021 z dnia 21 stycznia 2021 r. Pełna treść zarządzenia dostępna jest w załączonym pliku. PDFZarządzenie NR Or 0050.12.2021 Wójta Gminy Murów z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.pdf
  Data publikacji: 19-02-2021 19:28
Wersja XML