Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualności 2021

 • Zadanie grantowe Stowarzyszenia Sołectwo Fałkowice pn. "Stobrawska Ziemia bez odpadów"

  Brak opisu obrazka
  Stowarzyszenie Sołectwo Fałkowice, z siedzibą w Fałkowicach 51, realizuje w ramach otrzymanego dofinansowania zadanie pn. „Stobrawska Ziemia bez odpadów” dzięki pomocy otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”. W ramach projektu zostanie zorganizowany cykl warsztatów edukacyjno-artystycznych z udziałem seniorów, dzieci i młodzieży oraz przedstawicieli średniego pokolenia 50plus, podczas których zostanie stworzona kolorowanka z limerykami/wierszykami/ o segregacji odpadów na obszarze LGD.
  Data publikacji: 22-02-2021 13:49
 • Zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym

  Brak opisu obrazka
  Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska zaprasza przedszkola i ich wychowanków do udziału w konkursie plastycznym pn. „Znam i dbam o przyrodę w Aglomeracji Opolskiej” realizowanym w ramach projektu RPOP.05.01.00-16-0004/19 „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne – etap II”. Prace można zgłaszać do 31 maja br. Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa znajduje się w załączeniu.
  Data publikacji: 22-02-2021 12:51
 • Do wiadomości

  Brak opisu obrazka Wójt Gminy Murów unieważnia otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2021 r. ogłoszonego Zarzadzeniem Wójta Nr Or.0050.5.2021 z dnia 21 stycznia 2021 r. Pełna treść zarządzenia dostępna jest w załączonym pliku. PDFZarządzenie NR Or 0050.12.2021 Wójta Gminy Murów z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.pdf
  Data publikacji: 19-02-2021 19:28
 • Informacja Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Opolu

  Brak opisu obrazka
        Informacja Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Opolu dotycząca oceny jakości wody w II półroczu 2020 r. na wodociągu publicznym Stare Budkowice i Radomierowice.  
  Data publikacji: 17-02-2021 10:25
 • Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych przedłużony

  Brak opisu obrazka
       Wójt Gminy Murów – Gminny Komisarz Spisowy w Murowie informuje, że decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego 2021 na terenie całego kraju został przedłużony do 16 lutego 2021 r. Szczegóły dotyczące składania ofert oraz informacje ogólne dla kandydatów na rachmistrzów znajdują się na stronie: https://bip.murow.pl/download/attachment/25815/ogloszenie-o-naborze-kandydatow-na-rachmistrzow-spisowych.pdf  
  Data publikacji: 10-02-2021 15:01
 • Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak zaprasza na indywidualne konsultacje dot. naborów 24/2021 oraz 25/2021.

  Brak opisu obrazka
       Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak serdecznie zaprasza na bezpłatne indywidualne konsultacje w ramach realizacji Planu Komunikacji na rok 2021 dot. naborów 24/2021 oraz 25/2021. W celu umówienia się należy przesłać wypełniony formularz udostępniony na stronie: http://stobrawskiszlak.pl/2448/indywidualne-konsultacje-dot-naborow-242021-oraz-252021-zapraszamy.html Dokładny termin oraz szczegóły konsultacji zostaną ustalone telefonicznie. Ze względu na sytuację epidemiologiczną - konsultacje w formule online. Uwaga wnioskodawco: - Nie spóźnij się - konsultacje będą trwały od 09.02.2021 r. do 04.03.2021 r. Za odbyte konsultacje można zdobyć maksymalnie 4 punkty! - Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak konsultować będzie jedynie wypełnione wnioski!  
  Data publikacji: 10-02-2021 14:56
 • LGD Stobrawski Zielony Szlak ogłosiło nabory nr 24/2021 i 25/2021! Zapraszamy!

  Brak opisu obrazka
       Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak w dniu 08.02.2021 r. ogłosiło następujące nabory: - nr 24/2021 dot. Przedsięwzięcia 1.1.2 Zwiększenie konkurencyjności firm - nr 25/2021 dot. Przedsięwzięcia 1.1.3 Wsparcie dla podejmowania działalności gospodarczej Wnioski będą przyjmowane od 22.02.2021 r. do 08.03.2021 r. Ogłoszenia o naborach znajdują się na stronie: http://stobrawskiszlak.pl/891/2028/nabory.html Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy również do uczestnictwa w planowanych szkoleniach oraz zgłaszania się na indywidualne konsultacje.  
  Data publikacji: 10-02-2021 14:51
 • Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak zaprasza na szkolenie online dot. naborów 24/2021 i 25/2021

  Brak opisu obrazka
        Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak w ramach realizacji Planu Komunikacji na rok 2021 serdecznie zaprasza na szkolenie online w związku z ogłoszonymi w dniu 08.02.2021 r. naborami: - nr 24/2021 - dot. Przedsięwzięcia 1.1.2 Wzrost konkurencyjności firm - nr 25/2021 - dot. Przedsięwzięcia 1.1.3 Wsparcie dla podejmowania działalności gospodarczej Szkolenie odbędzie się dnia 15.02.2021 r. o godzinie 15.30 w formule online (ze względu na sytuację epidemiologiczną). Swoje uczestnictwo można zgłaszać wysyłając formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: lgd@stobrawskiszlak.pl http://stobrawskiszlak.pl/2449/szkolenie-dotyczace-ogloszonych-naborow-nr-242021-oraz-252021-zapraszamy.html  
  Data publikacji: 10-02-2021 14:41
Wersja XML