Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I Miejsce w konkursie

Gmina Murów jako laureat 1 miejsca w kategorii "Infrastruktura techniczna" etapu regionalnego otrzymała nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł brutto.
Nagroda współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Schematu III Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Projekt "Remontu obiektu zabytkowego Huty Żelaza w Zagwiździu z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne” nominowany jest również do etapu ogólnopolskiego konkursu.

Podczas uroczystego rozdania nagród w ubiegły piątek, 23.11 Wójt Gminy Murów, Pan Andrzej Puławski odebrał nagrodę wraz z przedstawicielami gmin nagrodzonych w pozostałych kategoriach. Rozdanie nagród odbyło się podczas konferencji poświęconej "Działaniom samorządowym PROW 2007-2013 w województwie opolskim - dokonania i perspektywy" w Prószkowie. Nagrody zostały wręczone przez Wicemarszałka Województwa Opolskiego i przedstawiciela Zarządu Województwa Opolskiego.

Do laureatów 1 miejsca konkursu w kategoriach:
1) infrastruktura społeczna należy Gmina Ujazd z projektem "Adaptacja
    istniejącego budynku szkoły podstawowej na cele kulturalno-społeczne wsi 

     Niezdrowice"
2) infrastruktura ekologiczna należy Gmina Krapkowice z projektem: "Rozwój 
    infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę ogólnodostępnej sali 
    sportowej w Żywocicach".

Zdjęcia z uroczystej konferencji w Prószkowie:
Wręczenie nagrody Laureaci
Występ lokalnej orkiestry Wójt Gminy Murów, Pan Andrzej Puławski z nagrodą.
Nagroda

Więcej informacji na temat konkursu "Przyjazna Wieś:
http://ksow.pl/strony-luzne/przyjazna-wies-2012.html 
 

Wersja XML