Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja

 

Brak opisu obrazka Kwota przedsięwzięcia wyniosła 7 792,42 zł. Zadanie zostało dofinansowane w 50% przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (3896,21 zł), 35% przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (2 727,35 zł), a 15 % kwoty zostanie sfinansowane przez mieszkańców. W wyniku realizacji zadania unieszkodliwiono 8520 kg azbestu z 14 nieruchomości.

 

Przewiduje się, że w przyszłym roku będzie prowadzona ponowna akcja dofinansowania usunięcia wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.

Wersja XML