Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Instruktaż Nordic Walking w Grabczoku

W poniedziałek 12.04 oraz 19.04 odbyło się w naszej miejscowości coś bardzo fajnego.Instruktaż nauki prawidłowego chodzenia z kijkami Nordic Walking z trenerem - Panem Tomaszem Długoszem.   Instruktaż odbył się  w ramach LOWE w Gminie Murów, czyli Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Gminie Murów. Jest to projekt grantowy, który jest prowadzony przez Gminę Murów przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zagwiździu. LOWE w Gminie Murów jest realizowany dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER). W projekcie tym przewidziane są również różnego rodzaju szkolenia i warsztaty. W tej kwestii będziemy zamieszczali odrębne ogłoszenia.

Nasza grupa uczestniczek,  pierwsze z trzech zaplanowanych godzin z programu LOWE w Gminie Murów spędziła bardzo aktywnie, zdrowo, no i oczywiście jak to u nas - też bardzo wesoło! Na pierwszych spotkaniach instruktażu z kijkami pod bacznym okiem instruktora, dowiedzieliśmy się, jak poprawnie chodzić z kijkami Nordic Walking, tak żeby było to dla nas przyjemne i pożyteczne!

Ostatnie spotkanie Nordic Walking  w Grabczoku odbędzie się 22 kwietnia br o godz. 17:30.
Zapraszamy serdecznie do udziału. Warunkiem uczestnictwa w instruktażu oraz innych działaniach LOWE w Gminie Murów jest wypełnienie formularza rekrutacyjnego wraz z oświadczeniem uczestnika projektu grantowego odnośnie danych osobowych.

Tekst i fotorelacja – Sołtys Klaudia Gustaw

 

 

 

Wersja XML