Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

     PROWOD Sp. z o.o. ul. Rynek 4, 46-082 Kup informuje mieszkańców Gminy Murów, że na podstawie decyzji wydanej przez dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie" zostały zatwierdzone taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat.

Nowe ceny obowiązują od dnia 27 lipca 2021 r.

PDFDecyzja i taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat.pdf (445,62KB)

Wersja XML