Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekt uchwały antysmogowej

    Zarząd Województwa Opolskiego, na podstawie art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.), opracował projekt uchwały zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa Opolskiego nr XXXII/367/2017 z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Projekt dokumentu zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego www.bip.opolskie.pl w zakładce w zakładce Menu podmiotowe – Strategie, programy, plany, sprawozdania i opracowania – Ochrona środowiska – Uchwała Antysmogowa)

Zainteresowani mogą zgłaszać do projektu uwagi i wnioski w terminie do 13 września 2021 r.

Link: https://bip.opolskie.pl/2021/04/uchwala-antysmogowa-2021/

DOCformularz-zgłaszania-uwag-uchwała antysmogowa.doc (23,00KB)
DOCXObwieszczenie - o konsultacjach projektu uchwały antysmogowej (1).docx (16,60KB)
 

Wersja XML