Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” PROW 2014-2020

Gmina Murów pozyskała dofinansowanie na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 (dalej: PROW 2014-2020) na realizację operacji pn. „Budowa drogi gminnej ul. Robotniczej w miejscowości Murów”.

W ramach przedmiotowej operacji przebudowane zostanie 0,538km drogi ul. Robotniczej w wyniku czego podniesione zostaną jej parametry techniczne i eksploatacyjne, tak jak i wzrośnie dostępność do obiektu użyteczności publicznej.

Nazwa zadania: Budowa drogi gminnej ul. Robotniczej w miejscowości Murów
Beneficjent: Gmina Murów
Nazwa programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 (dalej: PROW 2014-2020)
Typ operacji: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych
Nazwa poddziałania: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii
Kwota dofinansowania: 790 227,00zł
Całkowita wartość zadania: 1 241 910,66zł
Procentowy udział dofinansowania: 63,63%
Okres realizacji zadania: 2020-2021

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

LOGOTYP_PROW_ul_Robotnicza.jpeg
 

Wersja XML