Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Granty PPGR - wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Brak opisu obrazka

W związku z ogłoszeniem Konkursu Grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach działania 5.1 „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 oraz faktem, iż Gmina Murów jest uprawniona do złożenia wniosku o przyznanie grantu na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów, których krewni w linii prostej pracowali w PGR położonym na terenie Gminy Murów, bądź innej gminy, prosimy rodziców i opiekunów prawnych o złożenie chęci otrzymania ww. sprzętu dla swojego dziecka/dzieci poprzez wypełnienie stosownych dokumentów i ich złożenie w sekretariacie danej szkoły, bądź Urzędzie Gminy w Murowie do 3 listopada br.

Kto może skorzystać ze wsparcia?

- dzieci uczące się oraz uczniowie szkół średnich, którzy mieszkają na terenie Gminy Murów, spełniający łącznie następujące warunki:

UWAGA: Dzieci, które otrzymały w drodze użyczenia sprzęt komputerowy np. z programów "Zdalna Szkoła" / "Zdalna Szkoła +", ALE SPRZĘT TEN ZWRÓCIŁY DO SZKOŁY i nie pozostaje on w dyspozycji dziecka, są uprawnione do złożenia dokumentów na uzyskanie sprzętu.


Gmina Murów może otrzymać dofinansowanie na:


Osoby zainteresowane udziałem w Programie zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:

 1. W przypadku uczniów niepełnoletnich:
 1. Zał. nr 7 - oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego (wymóg obowiązkowy);
 2. formularz zgłoszeniowy (wymóg obowiązkowy);
 3. w razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia członka rodziny w danym PPGR, wskazane jest dołączyć go do składanego oświadczenia (wymóg nieobowiązkowy).

Załączniki do pobrania:

PDFZałącznik_nr_7_Wzór_oświadczenia_rodzica_opiekuna_prawnego.pdf
PDFFormularz_zgłoszeniowy_grant_PPGR_Gm.Murów.pdf
Załączniki należy wydrukować w wersji kolorowej.
 

 1. W przypadku pełnoletniego ucznia szkoły średniej:
 1. Zał. nr 8 - oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność (wymóg obowiązkowy);
 2. formularz zgłoszeniowy (wymóg obowiązkowy);
 3. w razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia członka rodziny w danym PPGR, wskazane jest dołączyć go do składanego oświadczenia (wymóg nieobowiązkowy).

      Załączniki do pobrania:
      PDFZałącznik_nr_8_Wzór_oświadczenia_osoby_składającej_oświadczenie.pdf
      PDFFormularz_zgłoszeniowy_grant_PPGR_Gm.Murów.pdf
      Załączniki należy wydrukować w wersji kolorowej.


Dokumenty należy składać do dnia 3 listopada 2021r. (włącznie) w godzinach pracy i urzędowania:

W przypadku pytań, informacji w przedmiotowej sprawie udzielają pracownicy Urzędu Gminy w Murowie, tel.: 77 4214034.

Złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z udziałem w projekcie i otrzymaniem sprzętu. Powyższe będzie uzależnione od:


Więcej informacji na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Plik zawierający pytania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania opublikowany przez Ministerstwo: PDFFAQ_-_Granty_PPGR_1510.pdf

Brak opisu obrazka

Wersja XML