Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie z Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze"

Gmina Murów otrzymała dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni placu w Nowych Budkowicach poprzez budowę ciągu pieszo-jezdnego i wyposażenie w infrastrukturę promującą dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze”. Projekt w Nowych Budkowicach będzie realizowany w ramach przedsięwzięcia 2.4.3 „Zagospodarowanie przestrzeni i budowa obiektów pełniących funkcje ekspozycyjne, edukacyjne i handlowe oraz ich wyposażenie”.

Celem planowanej operacji jest stworzenie miejsca obserwacji przyrody, nauki wędkarstwa i odpoczynku zarówno dla mieszkańców, jak i turystów poprzez zagospodarowanie i udostępnienie przestrzeni gminnego terenu położonego w Nowych Budkowicach przy ul. Wiejskiej.

W ramach projektu zagospodarowana zostanie działka nr 870/93, bliżej znana mieszkańcom jako Uzek. Zakres projektowanego zagospodarowania przewiduje odnośnie układu komunikacyjnego wykonanie ciągu pieszo-jezdnego usprawniającego dojazd do działek prywatnych oraz wprowadzenie alei łączącej ul. Wiejską z projektowanym ciągiem pieszo-jezdnym w celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych.
Zgodnie z założeniami przedsięwzięcia 2.4.3 „Zagospodarowanie przestrzeni i budowa obiektów pełniących funkcje ekspozycyjne, edukacyjne i handlowe oraz ich wyposażenie” zaprojektowano montaż małej architektury ogrodowej i ekspozycyjnej (ławki wypoczynkowe, leżaki, stojaki na rowery, tablice edukacyjne wraz z podestami rybackimi, które zostaną wykorzystywane do celów nauczania dzieci poprawnego wędkowania). Ponadto w ramach całego przedsięwzięcia dokonane zostaną nasadzenia, które mają za zadanie stworzenie wrażenia drogi polnej z wierzbami. Dodatkowo wzbogacony zostanie skład gatunkowy krzewów poprzez wprowadzenie odmian barwnych, kwitnących, miododajnych i pachnących. Całość ma przyczynić się do większego wykorzystywania tego terenu w celach rekreacyjnych, turystycznych, a równocześnie – promować dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze.

Nazwa zadania: „Zagospodarowanie przestrzeni placu w Nowych Budkowicach poprzez budowę ciągu pieszo-jezdnego i wyposażenie w infrastrukturę promującą dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze”
Beneficjent: Gmina Murów
Nazwa programu: Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”
Nazwa i nr przedsięwzięcia: 2.4.3 „Zagospodarowanie przestrzeni i budowa obiektów pełniących funkcje ekspozycyjne, edukacyjne i handlowe oraz ich wyposażenie”.
Kwota dofinansowania: 123 157,00zł
Całkowita wartość zadania (na podstawie kosztorysu inwestorskiego): 147 790,58 zł
Procentowy udział dofinansowania: 85%
Okres realizacji zadania: 2021-2022

Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML