Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakończenie konsultacji

     Zakończono konsultacje projektu programu współpracy Gminy Murów na rok 2022.

Zbieranie uwag i opinii do projektu „Programu Współpracy Gminy Murów z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022” przebiegało w czasie od 5 listopada do 12 listopada b.r. Informacje o konsultacjach wraz z projektem zamieszczono na stronie internetowej www.murow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Uwagi i opinie zbierane były drogą mailową () oraz osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy.
W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna opinia.

 

PDFprotokoł z konsultacji programu współpracy z organizacjami samorzadowymi.pdf

Wersja XML