Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualności 2022

 • Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej na 2022 rok.

  Brak opisu obrazka
       Wójt Gminy Murów Zarządzeniem Nr Or.0050.3.2022 z dnia 21 stycznia 2022r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej na 2022 rok. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Murowie 46-030 Murów ul. Dworcowa 2 tymczasowy adres: Zagwiździe ul. Lipowa 68 w godzinach pracy Urzędu w kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert - Zadanie publiczne w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej” w terminie 21 dni od daty ogłoszenia konkursu lub nadesłać drogą pocztową na w/w adres ( decyduje data wpływu do Urzędu).    
  Data publikacji: 21-01-2022 09:31
 • Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2022 r.

  Brak opisu obrazka
       Wójt Gminy Murów Zarządzeniem Nr Or.0050.2.2022 z dnia 21 stycznia 2022 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2022 r. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy 46-030 Murów ul. Dworcowa 2, tymczasowy adres: Zagwiździe ul. Lipowa 68 w godzinach pracy Urzędu w kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert -Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu, rozwijanie różnych form współzawodnictwa sportowego, prowadzenie i organizowanie zajęć treningowych, organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych integrujących środowisko lokalne” w terminie 21 dni od daty ogłoszenia konkursu lub nadesłać drogą pocztową na w/w adres (decyduje data wpływu do Urzędu).  
  Data publikacji: 21-01-2022 09:27
 • Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  Brak opisu obrazka
       W dniu 18 stycznia 2022 roku do Urzędu Gminy w Murowie wpłynęła oferta złożona przez Rzymskokatolicką parafię św. Rocha w Starych Budkowicach na realizację zadania publicznego pn. „Koncert kolęd”. Na wniosek organizacji zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Murowie oraz na stronie internetowej ug@murow.pl Informujemy, że zgodnie z art.19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z póź. zm.) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty tj.do 26 stycznia 2022 roku, pisemnie w sekretariacie Urzędu Gminy w Murowie lub drogą elektroniczną na adres ug@murow.pl  
  Data publikacji: 19-01-2022 13:04
 • Rodzinny kapitał opiekuńczy i Świadczenie wychowawcze 500+

  Brak opisu obrazka
       Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje rodzinny kapitał opiekuńczy. Przejął też obsługę wniosków o świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500 plus. Więcej informacji na stronach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/rodzinny-kapital-opiekunczy/3068250 https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230  
  Data publikacji: 17-01-2022 13:29
 • XXXVI sesja Rady Gminy Murów

  grafika przedstawiająca Herb Gminy Murów - herb zawarty jest w tarczy wczesnogotyckiej, zbliżonej formą do tarcz stosowanych na Śląsku w połowie XIII wieku (zwanych starofrancuskimi), wypełniającej tarczę tłową, gotycką w barwie czerwonej.
Tarcza wnętrza ukazuje, w dolnej części, srebrny mur (symbolizujący znak rycerski) z dwoma krzyżowymi, czarnymi wziernikami i ostrokołowy portal (brama muru), we wnętrzu czerwony, z kamiennym obramieniem. Spoinowanie muru jest w kolorze błękitu.
Wnętrze czerwonego portalu wypełnia palący się, wielki ogień symbolizujący zarazę lub spalenie, co stało się powodem, że na jakiś czas Murów przestał istnieć.
U dołu portalu znajduje się pół zamachowego koła napędowego w kolorze złota, nawiązującego do dawnych wzorów.
Pole górne tarczy - czoło jest w barwie złota i stanowi element określający w herbie hełm rycerski, koronę - oznakę autorytetu, władzy i symbol przynależności. W polu tym osadzono także dwa, poszerzające się drzewa iglaste - świerki, w kolorze zieleni, symbolizujące wielką wartość, wyróżnik (75 % obszaru gminy porastają lasy istniejące od niepamiętnych czasów).

Dodatkowo tarczę z herbem utrzymują (flankują z boków) - trzymacze czyli bocznice, po prawej stronie tarczy przedstawiony jest robotnik z huty w stroju roboczym (nawiązującym do dawnych wzorów ubiorów ochronnych w kolorze błękitu i srebra), nadmuchujący szklaną banię, z lewej rycerz w stroju średniowiecznym w srebrze, błękicie i złocie, z różą w dłoni (jak w pieczęci wsi Murów).
Górą, ponad tarczą, umieszczona została czerwona wstęga ze złotym napisem "Gmina - Murów - Gmina" o kroju pisma nawiązującego do pisma zwanego antykwą.
        W czwartek 20.01. o godz. 14.00 odbędzie się XXXVI sesja Rady Gminy Murów.   Obrady sesji są transmitowane na stronach BIP Urzędu Gminy w Murowie pod linkiem: kliknij https://www.panolive.eu/live/player_live.html?as=1&ps=1&s=0&w=0&u=gmina_murow  
  Data publikacji: 13-01-2022 11:41
 • Obowiązek zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

  Brak opisu obrazka
       Przypominamy, że po nowelizacji ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 z późn. zm.) obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych obejmuje fundacje oraz stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.  
  Data publikacji: 13-01-2022 11:20
 • LGD Stobrawski Zielony Szlak organizuje spotkanie online dot. ewaluacji wewnętrznej LSR w formie warsztatów refleksyjnych

  Brak opisu obrazka
        W dniu 27.01.2022 r. o godz. 9.00 odbędzie się spotkanie online dot. ewaluacji wewnętrznej LSR w formie warsztatów refleksyjnych. Przeprowadzenie warsztatów refleksyjnych jest obowiązkowe do zrealizowania przez LGD. Wynikają one z Wytycznych nr 5/3/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 roku. Swój udział w spotkaniu należy zgłaszać wypełniając formularz zgłoszeniowy, który należy przesłać na maila: lgd@stobrawskiszlak.pl do dnia 24.01.2022 r. Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak: http://stobrawskiszlak.pl/2676/spotkanie-online-dot-ewaluacji-wewnetrznej-lsr-w-formie-warsztatow-refleksyjnych-27012022-r.html  
  Data publikacji: 10-01-2022 09:38
 • Informacja

  grafika przedstawiająca Herb Gminy Murów - herb zawarty jest w tarczy wczesnogotyckiej, zbliżonej formą do tarcz stosowanych na Śląsku w połowie XIII wieku (zwanych starofrancuskimi), wypełniającej tarczę tłową, gotycką w barwie czerwonej.
Tarcza wnętrza ukazuje, w dolnej części, srebrny mur (symbolizujący znak rycerski) z dwoma krzyżowymi, czarnymi wziernikami i ostrokołowy portal (brama muru), we wnętrzu czerwony, z kamiennym obramieniem. Spoinowanie muru jest w kolorze błękitu.
Wnętrze czerwonego portalu wypełnia palący się, wielki ogień symbolizujący zarazę lub spalenie, co stało się powodem, że na jakiś czas Murów przestał istnieć.
U dołu portalu znajduje się pół zamachowego koła napędowego w kolorze złota, nawiązującego do dawnych wzorów.
Pole górne tarczy - czoło jest w barwie złota i stanowi element określający w herbie hełm rycerski, koronę - oznakę autorytetu, władzy i symbol przynależności. W polu tym osadzono także dwa, poszerzające się drzewa iglaste - świerki, w kolorze zieleni, symbolizujące wielką wartość, wyróżnik (75 % obszaru gminy porastają lasy istniejące od niepamiętnych czasów).

Dodatkowo tarczę z herbem utrzymują (flankują z boków) - trzymacze czyli bocznice, po prawej stronie tarczy przedstawiony jest robotnik z huty w stroju roboczym (nawiązującym do dawnych wzorów ubiorów ochronnych w kolorze błękitu i srebra), nadmuchujący szklaną banię, z lewej rycerz w stroju średniowiecznym w srebrze, błękicie i złocie, z różą w dłoni (jak w pieczęci wsi Murów).
Górą, ponad tarczą, umieszczona została czerwona wstęga ze złotym napisem "Gmina - Murów - Gmina" o kroju pisma nawiązującego do pisma zwanego antykwą.
       Wójt Gminy Murów zawiadamia, że w dniu 7 stycznia 2022 r. Urząd Gminy w Murowie  będzie nieczynny. Dzień 7 stycznia 2022 r. został ustanowiony  dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Murowie, w zamian za święto przypadające w sobotę 1 stycznia 2022 r.  
  Data publikacji: 04-01-2022 09:17
Wersja XML