Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Cyfrowa Gmina

Gmina Murów w ramach Osi priorytetowej V – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 realizuje projekt pn. Cyfrowa Gmina współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Tytuł Projektu

Cyfrowa Gmina

Nr Umowy

313/1/2021

Wartość Projektu

Ogółem: 158 310,00 zł
w tym środki z Unii Europejskiej: 100% 

Okres realizacji:

od 2022 r. do 2023r.

Cele Projektu

W ramach projektu przeprowadzona zostanie diagnoza cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy oraz zakupiony zostanie sprzęt komputerowy do Urzędu Gminy w Murowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brak opisu obrazka

Wersja XML