Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

      Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina, że na właścicielach oraz zarządcach obiektów budowlanych ciąży ustawowy obowiązek zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania miejsc służących rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem placów zabaw, siłowni plenerowych, skateparków, parków linowych. Obowiązek utrzymania obiektów budowlanych w należytym stanie technicznym oraz zapewnienia ich bezpiecznego użytkowania wynika z ustawy.
 PDFKomunikat nr 1-sig.pdf (618,13KB)
 

Wersja XML