Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Czyste Powietrze

Program „Czyste Powietrze”

Mobilny punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze” działa dzięki porozumieniu pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu i Gminą Murów.

W punkcie mieszkańcy mogą uzyskać szczegółowe informacje dotyczące Programu, zasad udzielanego wsparcia, a także pomoc w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie oraz pozostałych dokumentów potrzebnych do uzyskania i rozliczenia dotacji.

Szczegółowe informacje na temat Programu „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu:

https://www.wfosigw.opole.pl/

http://czystepowietrze.gov.pl/        

BAZA WIEDZY

Starając się o dofinansowanie z programu ,,Czyste Powietrze", możesz korzystać z bezpłatnych  narzędzi, które będą pomocne podczas tego procesu. Są to przede wszystkim:

Portal Beneficjenta: portal.wfosigw.opole.pl

Internetowe systemy, w których - dla wniosków złożonych przez Portal Beneficjenta – można śledzić stan realizacji złożonych wniosków oraz zawartych umów lub uzyskać informacje o najbliższych płatnościach.

Kalkulator dotacji: czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji

Pomaga sprawdzić, jaką dotację możemy uzyskać z programu „Czyste Powietrze” i czy tym samym stać nas na przeprowadzenie inwestycji o określonym zakresie rzeczowym.

Kalkulator grubości izolacji: kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl

Pozwala obliczyć ile materiału musimy zużyć na docieplenie budynku.

Lista zielonych urządzeń i materiałów (ZUM): lista-zum.ios.edu.pl

Umożliwia wybór urządzenia i materiału zgodnego z warunkami technicznymi programu „Czyste Powietrze”. Lista ZUM jest rozbudowywana na bieżąco. Wybierając produkt z listy – np. pompę ciepła czy kolektory słoneczne – mamy pewność, że kwalifikuje się on do dofinansowania. Lista jest współtworzona przez producentów zielonych urządzeń i materiałów.

Doradztwo energetyczne: doradztwo-energetyczne.gov.pl

Projekt Doradztwa Energetycznego działa w oparciu o ogólnopolską sieć profesjonalnych doradców energetycznych, udzielających konsultacji w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Jednym z ich zadań jest wsparcie przyszłych beneficjentów aplikujących o środki z programu „Czyste Powietrze”.

Akademia Czystego Powietrza: czystepowietrze.gov.pl/akademia-czystego powietrza

Przewodnik – w formie webinarów – po zreformowanym programie „Czyste Powietrze” to źródło informacji dla każdego, zarówno dla pracowników gmin, eko-doradców, jak i wnioskodawców zainteresowanych dotacjami.

Uwaga: Ważny komunikat w sprawie nieuczciwych ofert kierowanych do Wnioskodawców programu „Czyste Powietrze” - https://www.czystepowietrze.gov.pl/wazny-komunikat-w-sprawie-nieuczciwych-ofert-kierowanych-do-wnioskodawcow-programu-czyste-powietrze/

Informacje statystyczne

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez WFOŚiGW w Opolu stan realizacji Programu „Czyste Powietrze” w Gminie Murów na dzień 30.09.2022 r. przedstawia poniższa tabela

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

Liczba zawartych umów o dofinansowanie

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji

134

121

77

 1 361 521,92

Harmonogram pracy mobilnego punktu konsultacyjnego

Numer telefonu czynny w godzinach pracy punktu: 506 391 336

W załączeniu przedstawiamy harmonogram pracy do marca 2023 r.

Harmonogram - kwiecień - czerwiec 2023-2_page-0001.jpeg

Harmonogram - kwiecień - czerwiec 2023-2_page-0002.jpeg

 

 

 

czyste.png HerbGminaMurów.jpeg

 

 

 

 • Program „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Murów

  1920x810.png
  Do 30 listopada 2022 r. w Urzędzie Gminy w Murowie można składać wstępne deklaracje dotyczące programu „Ciepłe mieszkanie”. Aby Gmina Murów uzyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, koniecznym jest zbadanie potrzeb mieszkańców. Przygotowaliśmy wstępną deklarację wyrażającą chęć skorzystania z dofinansowania w ramach programu.
  Data publikacji: 15-11-2022 13:41
Wersja XML