Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikaty Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego

W związku z rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego i występowaniem zagrożeń związanych z eksploatacją instalacji grzewczych Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina właścicielom oraz zarządcom obiektów budowlanych o ciążącym na nich ustawowym obowiązku zapewnienia obowiązku wykonania przez właścicieli i zarządców kontroli o których mowa w art. 62 ust.1 ustawy Prawo budowlane ( tj.: Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z późniejszymi zmianami). A także W związku z zbliżającym się okresem związanym z koniecznością wykonywania przeglądów w terminie do 31 maja i 30 listopada – dwa razy w roku – dotyczy obiektów wielkopowierzchniowych  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina właścicielom oraz zarządcom obiektów budowlanych o ciążącym na nich ustawowym obowiązku zapewnienia obowiązku wykonania przez właścicieli i zarządców kontroli o których mowa w art. 62 ust.1 ustawy Prawo budowlane ( tj.: Dz. U. z 2021r.,poz. 2351 z późniejszymi zmianami), ze szczególnym uwzględnieniem art. 62 ust. 1 pkt. 3

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi komunikatami:

PDFKominikat o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych listopad 2022.pdf (423,08KB)
PDFKomunikat nr 4 sezon jesienno -zimowy.pdf (443,30KB)
 

Wersja XML