Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Warunki skorzystania z obniżonych cen energii elektrycznej

Gmina Murów informuje o zbliżającym się terminie złożenia oświadczenia uprawniającego do obniżenia ceny energii elektrycznej.

Obowiązujące przepisy prawa uprawniają do skorzystania z cen maksymalnych energii elektrycznej na poziomie:

WARUNKI SKORZYSTANIA Z OBNIŻONYCH CEN:

  1. Gospodarstwa domowe, aby skorzystać z ceny energii elektrycznej 693 zł/MWh nie muszą składać żadnego oświadczenia. Sprzedawca energii elektrycznej dokona samodzielnie stosownego rozliczenia odbiorcy.
  2. Gospodarstwa domowe, które chcą korzystać w 2023 r. z zamrożonych cen energii elektrycznej w podwyższonych limitach 2,6 MWh lub 3 MWh muszą złożyć do swojego sprzedawcy oświadczenia do 30 czerwca 2023 r. Informacje i wzory oświadczeń odbiorcy w gospodarstwach domowych znajdą u swoich sprzedawców energii.
  3. Aby korzystać z energii elektrycznej w cenie 785 zł/MWh uprawnione podmioty w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2022 r., powinny złożyć do swojego sprzedawcy energii stosowne oświadczenie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego. Link poniżej:

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska pod adresem:

https://www.gov.pl/web/klimat/zbliza-sie-termin-zlozenia-oswiadczenia-uprawniajacego-do-obnizenia-ceny-energii-elektrycznej oraz

https://www.gov.pl/web/klimat/ustawa-ograniczajaca-wzrost-cen-energii-elektrycznej-podpisana-przez-prezydenta

https://www.tauron-dystrybucja.pl/zamrozenie

 
Wersja XML