Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja

Zgłoszenia na udostępnionym formularzu proszę kierować do Urzędu Gminy w Murowie do 07.02.13r.

Komplet dokumentów należy składać w kopercie, oznaczonej w następujący sposób: 

"Zgłoszenie kandydatury do stworzenia bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach realizowanych w trybie ww. ustawy na rok 2013r."

Treść całego tekstu zaproszenia:

PDFZaproszenie.pdf (39,03KB)

Formularz zgłoszeniowy:

DOCFormularz zgłoszeniowy kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art.doc (50,00KB)

Wersja XML