Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór wniosków

Wnioski o udzielenie dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych należy składać w terminie do 18.03.2013 r. w Urzędzie Gminy Murów, ul.Dworcowa 2, 46-030 Murów, pokój nr 16 na formularzu wniosku (wraz załącznikami).

Więcej informacji w treści zawiadomienia:
PDFZawiadomienie

Wymagane załączniki i formularz wniosku:
PDFWniosek mieszkańca o udzielenie dotacji na usunięcie azbestu 2013.pdf
PDFwniosek
PDFZałącznik nr 2 do zadania o udzielenie dotacji na usunięcie azbestu 2013.pdf

 

 

 

 

Wersja XML