Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty”

Gmina Murów otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa dostępności usług w Gminie Murów” w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty”.

Celem projektu jest poprawa warunków korzystania z serwisów internetowych Gminy przez wszystkich obywateli z uwzględnieniem osób ze szczególnymi potrzebami.

W ramach grantu zaplanowano działania w obszarze dostępności cyfrowej tj.:

Kwota powierzonego grantu: 64 149,42 zł

Dofinansowanie: 100%

Przewidywany termin zakończenia przedsięwzięcia: 30.06.2023 r.

Projekt „Dostępny samorząd - granty” realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Działanie 2.18: Wysokiej jakości usługi administracyjne.

PFRON_wersja_podstawowa_RGB-01v2 Kopiowanie.jpeg

 

 

FE_POWER_wersja_kolor.jpeg

 

 

Wersja XML