Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

W dniu 07 marca 2023 r. został rozstrzygnięty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Murów w 2023 roku.
Rodzaj zadania: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci młodzieży i dorosłych poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu, rozwijanie różnych form współzawodnictwa sportowego, prowadzenie i organizowanie
zajęć treningowych, organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych integrujących środowisko lokalne”.
Nazwa zadania : „Gmina razem dla Sportu”
Na realizację ww. zadania dotację otrzyma „Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe” w Murowie w wysokości 75.000,00 zł.

Wójt
/-/ Michał Golenia

 

PDFOgłoszenie wyników otwartego konkursu ofert 2.pdf (43,29KB)

 

 

Wersja XML