Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

W dniu 07 marca 2023 r. został rozstrzygnięty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej na rok 2023. Zadanie obejmuje pielęgnację osób chorych, niepełnosprawnych, starszych i samotnych w środowisku domowym, opiekę domowa nad osobami przewlekle i obłożnie chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi i starszymi zamieszkałych na terenie Gminy Murów, prowadzenie poradnictwa medycznego, profilaktyki i promocji zdrowia, świadczenie czynności pielęgnacyjnych i medycznych w środowisku domowym oraz rehabilitację leczniczą dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych zamieszkałych na terenie Gminy Murów wraz z zapewnieniem dostępu do sprzętu rehabilitacyjnego.
Nazwa zadania: „Ochrona i promocja zdrowia oraz pomoc społeczna na 2023 r. dla mieszkańców Gminy Murów ”
Na realizację ww. zadania dotację otrzyma „Caritas Diecezji Opolskiej” Opole w wysokości 190.000,00 zł.

Wójt
/-/ Michał Golenia

 

PDFOgłoszenie wyników otwartego konkursu ofert.pdf (43,66KB)

Wersja XML